Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op, syksy 2022

Viestintä on yhteiskunnassa monella tasolla vaikuttava voima, jonka perusteiden ymmärtämisestä on hyötyä esimerkiksi työelämässä, harrastus- ja järjestötoiminnassa, kansalaisena tai kuntalaisena yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuttaessa sekä erilaisissa vapaa-ajan viestintätilanteissa.

Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen -opintojaksolla tutustutaan mm. viestinnän peruskäsitteisiin, organisaatioviestintään, moninaiseen vuorovaikutukseen, viestintään erilaisissa (kulttuurisissa) tilanteissa sekä sosiaaliseen mediaan ja sen myötä syntyneisiin uusiin viestinnällisiin ilmiöihin.

Opintojakso on laajuudeltaan 5 opintopistettä ja se koostuu seuraavasta viidestä tietoperustaa rakentavasta osiosta sekä soveltavana tehtävänä laadittavasta viestintäsuunnitelmasta.

 • Viestinnän peruskäsitteet ja teoriat
 • Organisaatioviestinnästä vaikuttajaviestintään
 • Kommunikaatio-osaaminen ja vuorovaikutuksen moninaisuus
 • Viestintäkulttuurit
 • Sosiaalinen media
 • Viestinnän verkkotentti
 • Viestintäsuunnitelma (soveltava tehtävä)

Kenelle?

Opintojakso soveltuu kaikille, jotka haluavat oppia viestinnän perusteita ja tutustua sen eri osa-alueisiin. Osallistujan on myös mahdollista kehittää opintojaksolla omia käytännön viestintätaitoja, esim. viestintäsuunnitelman laatimisen yhteydessä. Opintojaksolle osallistuminen ei edellytä aiempia opintoja.

Lisätiedot

Opintojakson suorittaakseen opiskelijalla on oltava tietokone, riittävän hyvä verkkoyhteys ja kuulokemikrofoni.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 26.09.2022 – 31.12.2022
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojaksolla opiskellaan verkkokurssilla Humakin Moodlessa eli Hoodlessa (verkko-oppimisympäristö).

Opintojaksolla hyödynnetään seuraavia opetusmenetelmiä: yhteistoiminnallinen oppiminen, vertaisoppiminen, opetuskeskustelu, ongelmaperustainen oppiminen, case-pohjainen oppiminen ja pienryhmien pohdintahetket.

Opintojaksolla opiskellaan itsenäisesti työskennellen, pienryhmissä ja vuorovaikutteisissa webinaareissa. Opiskelijoilta odotetaan webinaareihin osallistumista.

Webinaarit tallennetaan, joten ne ovat katsottavissa  myöhemmin. Opintojakso tulee suorittaa toteutusajan loppuun mennessä.

Opintojakson webinaarit:

 • 04.10.2022 09.00 – 11.30
 • 01.11.2022 09.00 – 11.30
 • 02.12.2022 09.00 – 11.30
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-16.09.2021 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Gyan Dookie (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 384)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija:

 • hallitsee hyvin viestinnän perusteet ja keskeiset käsitteet
 • tietää kommunikaatioon ja erilaisiin viestintätilanteisiin vaikuttavia tekijöitä
 • tunnistaa erilaisia viestintätilanteita- ja kulttuureja ja osaa toimia niissä
 • kehittää viestintä- ja kommunikaatio-osaamistaan erilaisissa viestintätilanteissa
 • tietää, käyttää ja osaa kehittää viestinnän sisältöjä sekä eri muotoja ja kanavia

”Parasta on ollut uuden tiedon omaksuminen kurssin monipuolisten tehtävien avulla. Olen saanut apua aina tarvittaessa.”

”Opintojakso oli hyvin koostettu ja sisällöltään mielenkiintoinen. Jaksolla oli paljon tehtäviä, mutta koska jokainen poikkesi edellisestä, niin uteliaisuus säilyi loppuun saakka. Laaja katsaus kompaktissa paketissa. Kiitos!”

”Parasta on että pääsi haastamaan itseään. Minulla on ollut tarkoitus aloittaa blogin kirjoittaminen jos pitkään. Siksi valitsin mediatekstissä blogi vaihtoehdon. Hämeestä kun olen, meni aika pitkään haudutellessa, mietin kuka olen ja mitä haluan kirjoituksellani sanoa. Nyt rohkene aloittaa oman ammatillisen blogini.”