Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op, kevät 2022

Opintojaksolla tutustutaan viestinnän peruskäsitteisiin ja -teoriaan. Muita kurssilla käsiteltäviä teemoja ovat organisaatioviestintä, sosiaalinen media ja sen merkitys uutena yhteiskunnallisena voimana, verkkohäirintä, sanaton viestintä, saavutettavuus sekä viestintäkulttuurit ja kulttuurien välinen viestintä. Tämän lisäksi kurssilla perehdytään viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen eri sisältömuotoja ja kanavia hyödyntäen.

Opiskelija osaa selittää viestintäkompetenssin käsitteen. Hän oppii viestinnän perustaidot ja kehittää kommunikaatiotaitojaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa käyttää erilaisia medioita ja myös esiintyä mediassa tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi opiskelija osaa järjestää vuorovaikutusta kehittäviä tilanteita sekä yhdenvertaisuutta edistäviä toimintatapoja.

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti Humakin Hoodle-verkkoalustalla. Oppimateriaali koostuu kurssin aihepiiriä käsittelevistä teksteistä ja videoista. Koulutuksessa hyödynnetään myös webinaareja, jotka tallennetaan opiskelijoille myöhemmin katsottavaksi. Oppimistehtävinä käytetään mm. monivalintatehtäviä, vertaisarvioitavia pohdintatekstejä ja tuotoksia (viestintäsuunnitelma ja blogi), joissa opiskelija vie opintojaksolla oppimaansa viestinnän teoriaa, tietosisältöä ja menetelmiä käytäntöön.

Kenelle?

Koulutus sopii erityisesti sinulle, joka haluaa ymmärtää, mitä viestintä on ja miten sitä toteutetaan 2020-luvulla.

Lisätiedot

Opintojakson suorittaakseen opiskelijalla on oltava tietokone, riittävän hyvä verkkoyhteys ja kuulokemikrofoni.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 09.02.2022 – 31.05.2022
Aikataulut Opintojakso suoritetaan itsenäisesti Humakin Hoodle-verkkoalustalla. Webinaarit tallennetaan, joten ne ovat katsottavissa  myöhemmin. Opintojakso tulee suorittaa 31.05.2022 mennessä.

Opintojakson webinaarit:

  • 11.02.2022 klo 10.15 – 11.45
  • 17.03.2022 klo 12.30 – 14.00
  • 08.04.2022 klo 08.30 – 10.00
Viimeinen ilmoittautumispäivä 30.01.2022 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Gyan Dookie (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 384)

 

Opiskelija:

  • hallitsee hyvin viestinnän perusteet ja keskeiset käsitteet
  • tietää kommunikaatioon ja erilaisiin viestintätilanteisiin vaikuttavia tekijöitä
  • tunnistaa erilaisia viestintätilanteita- ja kulttuureja ja osaa toimia niissä
  • kehittää viestintä- ja kommunikaatio-osaamistaan erilaisissa viestintätilanteissa
  • tietää, käyttää ja osaa kehittää viestinnän sisältöjä sekä eri muotoja ja kanavia

”Parasta on ollut uuden tiedon omaksuminen kurssin monipuolisten tehtävien avulla. Olen saanut apua aina tarvittaessa.”

”Opintojakso oli hyvin koostettu ja sisällöltään mielenkiintoinen. Jaksolla oli paljon tehtäviä, mutta koska jokainen poikkesi edellisestä, niin uteliaisuus säilyi loppuun saakka. Laaja katsaus kompaktissa paketissa. Kiitos!”

”Parasta on että pääsi haastamaan itseään. Minulla on ollut tarkoitus aloittaa blogin kirjoittaminen jos pitkään. Siksi valitsin mediatekstissä blogi vaihtoehdon. Hämeestä kun olen, meni aika pitkään haudutellessa, mietin kuka olen ja mitä haluan kirjoituksellani sanoa. Nyt rohkene aloittaa oman ammatillisen blogini.”