Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op, kevät 2021 (2/20-21)

75,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 15.01.2021 – 31.05.2021
Aikataulut Opintojakson webinaarit:

  • 15.01.2021 klo 10.15 – 11.45
  • 12.02.2021 klo 10.15 – 11.45
  • 12.03.2021 klo 10.15 – 11.45
Viimeinen ilmoittautumispäivä 10.01.2021 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Maarit Honkonen-Seppälä (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 268)

Sisältö

Opiskelija osaa selittää viestintäkompetenssin käsitteen. Hän oppii viestinnän perustaidot ja kehittää kommunikaatiotaitojaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa käyttää erilaisia medioita ja myös esiintyä mediassa tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi opiskelija osaa järjestää vuorovaikutusta kehittäviä tilanteita sekä yhdenvertaisuutta edistäviä toimintatapoja.

Tavoitteet

Opiskelija:

  • hallitsee hyvin viestinnän perusteet ja keskeiset käsitteet
  • tietää kommunikaatioon ja erilaisiin viestintätilanteisiin vaikuttavia tekijöitä
  • tunnistaa erilaisia viestintätilanteita- ja kulttuureja ja osaa toimia niissä
  • kehittää viestintä- ja kommunikaatio-osaamistaan erilaisissa viestintätilanteissa
  • tietää, käyttää ja osaa kehittää viestinnän sisältöjä sekä eri muotoja ja kanavia

Kulttuurituotannon koulutuksen väyläopiskelijat

Opintojakso kuuluu kulttuurituottajan AMK-tutkinnon 1. vuosikurssin opintoihin. Katso tästä tarkemmin, miten opintojakso sijoittuu kulttuurituotannon koulutuksen tutkintorakenteessa..

Opiskelijapalautetta

“Kurssin tehtävät on selkeästi annettu ja kurssi jaettu osioihin, se helpottaa opiskelijaa hahmottamaan kurssilla etenemistä.”

“Kokonaisuus oli todella selkeä ja tehtävät mielenkiintoisia”