Vapaaehtoistoiminnan johtaminen 15 op -osaamiskokonaisuus

Toimitko vapaaehtoisten parissa järjestöissä tai kulttuuritapahtumissa? Kohtaatko työssäsi haasteita vapaaehtoisten motivoinnissa? Tunnetko vapaaehtoisten palkitsemiseen liittyvät lait ja asetukset? Mietitkö, miten vapaaehtoisten vakuutusasiat tulisi hoitaa?

Humakin suosittu Vapaaehtoistoiminnan johtaminen 15 oposaamiskokonaisuus tarjoaa vastauksen näihin ja moneen muuhun vapaaehtoisten parissa työskenteleviä askarruttaviin kysymyksiin. Aikaisempiin toteutuksiin osallistuneet ovat erityisesti kiittäneet mahdollisuutta keskustella samassa tilanteessa toimivien muiden organisaatioiden edustajien kanssa lähijaksojen aikana.

Voit ilmoittautua koko toteutukseen kerralla tai valita vain osan opintojaksoista. Kaikki jaksot hyväksyttävästi suorittanut saa kokonaisuudesta todistuksen.

Kenelle?

Koulutus on suunniteltu erityisesti vapaaehtoistoiminnan kehittäjille, koordinaattoreille, ohjaajille ja tuottajille, mutta se sopii kaikille vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 18.11.2022-12.05.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Kuhunkin kolmeen opintojaksoon sisältyy kolme lähipäivää, jonka aikana kuullaan asiantuntijaluentoja. Tämän lisäksi osaamiskokonaisuus sisältää ryhmä- ja yksilötehtäviä sekä itsenäistä työskentelyä lähipäivien välissä.

Osaamiskokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen webinaarit:

Vapaaehtoistoiminnan arvot ja merkitys yhteiskunnassa 5 op:

  • 17.11.2022 12.00 – 16.00
  • 18.11.2022 10.00 – 15.00
  • 16.12.2022 10.00 – 15.00

Vapaaehtoisten rekrytointi, perehdyttäminen, motivointi sekä työnohjaus vapaaehtoiskoordinaattorin tukena 5 op:

  • 19.01.2023 12.00 – 16.00
  • 20.01.2023 10.00 – 15.00
  • 03.03.2023 10.00 – 15.00

Muutoksen hallinta vapaaehtoisorganisaatioissa ja toiminnan kehittäminen 5 op:

  • 13.04.2023 12.00 – 16.00
  • 14.04.2023 10.00 – 15.00
  • 12.05.2023 10.00 – 15.00
Ilmoittautumisaika Kokonaisuuteen voi ilmoittautua 1.8.2022-7.11.2022 klo 23:59. Sen jälkeen kokonaisuuteen kuuluvaa kahta muuta opintojaksoa voi ostaa erikseen noudattaen niille määriteltyjä ilmoittautumisaikoja.
Vastuuhenkilö Juha Iso-Aho (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 202)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Osaamiskokonaisuus antaa valmiudet suunnitella, johtaa ja kehittää vapaaehtoistoimintaa erilaisissa organisaatioissa ja eri toimialoilla: kulttuuritapahtumissa, urheiluseuroissa sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöissä tai kuntasektorilla.

Vapaaehtoistoiminnan arvot ja merkitys yhteiskunnassa 5 op, syksy 2022

Ei saatavilla

Vapaaehtoisten rekrytointi, perehdyttäminen, motivointi sekä työnohjaus vapaaehtoiskoordinaattorin tukena 5 op, kevät 2023

Ei saatavilla

Muutoksen hallinta vapaaehtoisorganisaatioissa ja toiminnan kehittäminen 5 op, kevät 2023

Ei saatavilla

Tuote ei ole saatavilla.