Vapaaehtoistoiminnan johtaminen 15 op -osaamiskokonaisuus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 18.11.2021-13.05.2022
Aikataulut Osaamiskokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen toteutusajat ja webinaarit:

Vapaaehtoistoiminnan arvot ja merkitys yhteiskunnassa 5 op: 18.11.2021 – 17.12.2021

  • 18.11.2021 klo 12.00 – 16.00
  • 19.11.2021 klo 10.00 – 15.00
  • 17.12.2021 klo 10.00 – 15.00

Vapaaehtoisten rekrytointi, perehdyttäminen, motivointi sekä työnohjaus vapaaehtoiskoordinaattorin tukena 5 op: 20.01.2022 – 04.03.2022

  • 20.01.2022 klo 12.00 – 16.00
  • 21.01.2022 klo 10.00 – 15.00
  • 04.03.2022 klo 10.00 – 15.00

Muutoksen hallinta vapaaehtoisorganisaatioissa ja toiminnan kehittäminen 5 op: 05.04.2022 – 13.05.2022:

  • 05.04.2022 klo 12.00 – 16.00
  • 06.04.2022 klo 10.00 – 15.00
  • 13.05.2022 klo 10.00 – 15.00
Viimeinen ilmoittautumispäivä Kokonaisuuteen voi ilmoittautua 7.11.2021 asti. Sen jälkeen kokonaisuuteen kuuluvaa kahta muuta opintojaksoa voi ostaa erikseen noudattaen niille määriteltyjä ilmoittautumisaikoja.
Vastuuhenkilö Juha Iso-Aho (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 202)

 

Toimitko vapaaehtoisten parissa järjestöissä tai kulttuuritapahtumissa? Kohtaatko työssäsi haasteita vapaaehtoisten motivoinnissa? Tunnetko vapaaehtoisten palkitsemiseen liittyvät lait ja asetukset? Mietitkö, miten vapaaehtoisten vakuutusasiat tulisi hoitaa?

Humakin suosittu Vapaaehtoistoiminnan johtaminen 15 oposaamiskokonaisuus tarjoaa vastauksen näihin ja moneen muuhun vapaaehtoisten parissa työskenteleviä askarruttaviin kysymyksiin. Aikaisempiin toteutuksiin osallistuneet ovat erityisesti kiittäneet mahdollisuutta keskustella samassa tilanteessa toimivien muiden organisaatioiden edustajien kanssa lähijaksojen aikana. Kuhunkin kolmeen opintojaksoon sisältyy kolme lähipäivää, jonka aikana kuullaan asiantuntijaluentoja. Tämän lisäksi osaamiskokonaisuus sisältää ryhmä- ja yksilötehtäviä sekä itsenäistä työskentelyä lähipäivien välissä.

Voit ilmoittautua koko toteutukseen kerralla tai valita vain osan opintojaksoista. Kaikki jaksot hyväksyttävästi suorittanut saa kokonaisuudesta todistuksen.

Kenelle?

Koulutus on suunniteltu erityisesti vapaaehtoistoiminnan kehittäjille, koordinaattoreille, ohjaajille ja tuottajille, mutta se sopii kaikille vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille.

Osaamiskokonaisuus antaa valmiudet suunnitella, johtaa ja kehittää vapaaehtoistoimintaa erilaisissa organisaatioissa ja eri toimialoilla: kulttuuritapahtumissa, urheiluseuroissa sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöissä tai kuntasektorilla.

Vapaaehtoistoiminnan arvot ja merkitys yhteiskunnassa 5 op, syksy

Vapaaehtoisten rekrytointi, perehdyttäminen, motivointi sekä työnohjaus vapaaehtoiskoordinaattorin tukena 5 op, kevät

Muutoksen hallinta vapaaehtoisorganisaatioissa ja toiminnan kehittäminen 5 op, kevät

225,00