Vapaaehtoistoiminnan johtaminen 15 op -paketti

Vapaaehtoisten rekrytointi, perehdyttäminen, motivointi sekä työnohjaus vapaaehtoiskoordinaattorin tukena (2/18-19)

Toteutusaika: Jakso 2: 1.1.2019–31.5.2019

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen_esite_18-19

 

Kurssi ei saatavilla

Muutoksen hallinta vapaaehtoisorganisaatioissa ja toiminnan kehittäminen (2/18-19)

Toteutusaika: Jakso 2: 1.1.2019–31.5.2019

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen_esite_18-19

Kurssi ei saatavilla

This product is currently unavailable.

Kuvaus

Koulutusohjelma Avoin AMK
Virtuaaliosuus 30 op
Toteutusaika 8.11.2018 – 9.5.2019
Webinaarit/opetus Ks. alla
Viimeinen ilmoittautumispäivä 8.11.2018, 10.1.2019, 28.3.2019
Vastuuhenkilö Juha Iso-Aho

Toimitko vapaaehtoisten parissa järjestöissä tai kulttuuritapahtumissa? Kohtaatko työssäsi haasteita vapaaehtoisten motivoinnissa? Tunnetko vapaaehtoisten palkitsemiseen liittyvät lait ja asetukset? Mietitkö, miten vapaaehtoisten vakuutusasiat tulisi hoitaa?

Humakin suosittu Vapaaehtoistoiminnan johtaminen tarjoaa vastauksen näihin ja moneen muuhun vapaaehtoisten parissa työskenteleviä askarruttaviin kysymyksiin. Aikaisempiin toteutuksiin osallistuneeet ovat erityisesti kiittäneet mahdollisuutta keskustella samassa tilanteessa toimivien muiden organisaatioiden edustajien kanssa lähijaksojen aikana. Kuhunkin kolmeen opintojaksoon sisältyy kolme lähipäivää, jonka aikana kuullaan asiantuntijaluentoja. Tämän lisäksi opintokokonaisuus sisältää ryhmä- ja yksilötehtäviä sekä itsenäistä työskentelyä lähipäivien välissä.

Voit ilmoittautua koko toteutukseen kerralla tai vain poimimalla tästä haluamasi opintojakson. Kaikki jaksot hyväksyttävästi suorittanut saa täydennyskoulutuksesta todistuksen.

Tavoite

Opintokokonaisuus antaa valmiudet suunnitella, johtaa ja kehittää vapaaehtoistoimintaa erilaisissa organisaatioissa ja eri toimialoilla: kulttuuritapahtumissa, urheiluseuroissa sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöissä tai kuntasektorilla. Koulutus on suunniteltu erityisesti vapaaehtoistoiminnan kehittäjille, koordinaattoreille, ohjaajille ja tuottajille, mutta se sopii kaikille vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille.

Opintokokonaisuus koostuu kolmesta viiden opintopisteen laajuisesta opintojaksosta. Hyväksytysti suoritetusta täydennyskoulutuksesta myönnetään Humakin myöntämä todistus. Kokonaisuuden hinta on 225 euroa. Mahdolliset alennukset lasketaan kassalla, mikäli avoimen AMK:n opiskelija on ilmoittanut alennusperusteensa rekisteröityessään verkkokauppaa.

Sisältö

Opintojaksot

  • Vapaaehtoistoiminnan arvot ja merkitys yhteiskunnassa (5 op): Lähiopetuspäivät: 8.11. – 9.11.2018 ja 5.12.2018 (ilm. 8.11.2018 mennessä) Kurssi taas ensi syksynä
  • Vapaaehtoisten rekrytointi, perehdyttäminen, motivointi ja sitouttaminen sekä työnohjaus vapaaehtoiskoordinaattorin tukena (5 op): Lähiopetuspäivät: 17.1. – 18.1.2019 ja 8.3.2019 (ilm. 10.1.2019 mennessä)
  • Muutoksen hallinta vapaaehtoisorganisaatioissa ja toiminnan kehittäminen (5 op): Lähiopetuspäivät: 4.4. – 5.4.2019 ja 10.5.2019 (ilm. 28.3.2019 mennessä)

Lähijaksot pidetään Humakin Helsingin TKI-keskus Ilkassa, Ilkantie 4, 00400 Helsinki.

Lisätiedot koulutuksesta

Lehtori Juha Iso-Aho, juha.iso-aho@humak.fi
p. 020 7621 202