Vapaaehtoistoiminnan arvot ja merkitys yhteiskunnassa 5 op, syksy 2022

Opintojakso on osa 1/3 Vapaaehtoistoiminnan johtamisen osaamiskokonaisuudesta. Jaksolla käsitellään vapaaehtoistoiminnan arvoja ja yhteiskunnallista merkitystä uusimman tutkimustiedon, webinaareissa käytävien keskustelujen ja itsenäisten pohdintatehtävien avulla. Opinnot tarjoavat opiskelijalle syvempää taustatietoa, joka antaa välineitä vapaaehtoistoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen sekä osallistumiseen alaa koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Sisältö

 • Suomalaiset vapaaehtoistoimijoina
 • Vapaaehtoistoiminta eri toimialoilla (sote, kulttuuritapahtumat, liikunta, luonto jne.)
 • Vapaaehtoistoiminta hyvinvointiyhteiskunnan voimavarana
 • Vapaaehtoistoimintaan liittyvä yhteiskunnallinen keskustelu ja vapaaehtoistoiminnan edellytyksiin vaikuttaminen

Opin­to­jak­so kuu­luu Hu­ma­kin AMK-tut­kin­to­jen yh­tei­siin va­paas­ti va­lit­ta­viin opin­toi­hin. Opintojakso ei kuulu kulttuurituotannon koulutuksen polkuopintoihin.

Kenelle?

Opintojakso toimii ammatillisena jatkokoulutuksena erityisesti vapaaehtoistoiminnan johtajina ja koordinaattoreina eri alojen järjestöissä tai muissa organisaatioissa toimiville. Jaksolla saatava tieto on hyödyllistä myös vapaaehtoisena toimiville sekä kunnissa järjestökentän kanssa yhteistyötä tekeville.

Lisätiedot

Opintojaksolla vierailee asiantuntijoita, jotka edustavat alan tuoretta tutkimusta sekä vapaaehtoistoiminnan kentän vaikuttamistyötä.

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen -osaamiskokonaisuuteen kuuluvat lisäksi seuraavat opintojaksot:

 • Vapaaehtoisten rekrytointi, perehdyttäminen, motivointi sekä työnohjaus vapaaehtoiskoordinaattorin tukena 5 op (2/3). Toteutetaan keväällä 2023.
 • Muutoksen hallinta vapaaehtoisorganisaatioissa ja toiminnan kehittäminen 5 op (3/3). Toteutetaan keväällä 2023.

 

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 17.11.2022 – 16.12.2022
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojaksolla on kolme webinaaripäivää. Webinaarit perustuvat vuorovaikutteisiin asiantuntijaluentoihin, joita tallennetaan soveltuvin osin sekä ryhmätehtäviin ja keskusteluihin. Tallenteet ovat jakson Hoodle-alustalla katsottavissa kahden viikon ajan. Läsnäolo webinaareissa on suositeltavaa, koska keskusteluissa tapahtuva vertaisoppiminen on keskeinen osa jakson antia. Webinaarien välillä perehdytään alan kirjallisuuteen ja kirjoitetaan Kansalaisareenan Verkkoareenalla julkaistava blogi.

Opintojakson webinaarit:

 • 17.11.2022 12.00 – 16.00
 • 18.11.2022 10.00 – 15.00
 • 16.12.2022 10.00 – 15.00
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-7.11.2022 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Juha Iso-Aho (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 202)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

Opiskelija:

 • tunnistaa vapaaehtoistoimintaan osallistumisen erilaisia motivaatiotekijöitä ja arvopohjia sekä kehitystrendejä
 • ymmärtää vapaaehtoistoiminnan merkityksen yhteiskunnan eri sektoreiden sekä kansalaisyhteiskunnan toiminnan kannalta
 • tuntee vapaaehtoistoiminnan eri muotoja ja toimintaa organisoivien yhdistysten ja muiden yhteisöjen toimintaperiaatteita
 • ymmärtää vapaaehtoistoiminnan ja palkkatyön välistä dynamiikkaa
 • tuntee vapaaehtoistoiminnan määritelmän sekä tunnistaa lainsäädännön ja viranomaiskäytäntöjen sille asettamat reunaehdot.

”Sopivassa suhteessa luentoja, taustamateriaalia ja hienoja keskusteluja.”

”Innostava, ajatuksia herättävä!” ”Hyvin järjestetty, selkeä struktuuri.”

”Syvensi tietouttani aiheeseen ja toi uusia näkökulmia.”