Vapaaehtoistoiminnan arvot ja merkitys yhteiskunnassa 5 op 1/3, syksy 2020 (1/20-21)

75,00 

21 varastossa

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Monimuoto-opinnot
Toteutusaika 19.11.2020–18.12.2020
Aikataulut HUOM! Muutos: Koronatilanteesta johtuen opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena. Lähiopetuksen sijasta kokoontumiset toteutetaan wenbinaareina:

 • 19.11.2020 klo 12.00 – 16.00
 • 20.11.2020 klo 10.00 – 15.00
 • 18.12.2020 klo 10.00 – 15.00

Opetus toteutetaan Zoom-alustalla, johon lähetetään linkki ilmoittautuneille. Osallistujat saavat myös pienen ennakkotehtävän.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 15.11.2020 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Juha Iso-Aho (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 202)

Sisältö

 • Suomalaiset vapaaehtoistoimijoina
 • Vapaaehtoistoiminta eri toimialoilla (sote, kulttuuritapahtumat, liikunta, luonto jne.)
 • Vapaaehtoistoiminta hyvinvointiyhteiskunnan voimavarana
 • Vapaaehtoistoimintaan liittyvä yhteiskunnallinen keskustelu ja vapaaehtoistoiminnan edellytyksiin vaikuttaminen

Tavoitteet

Opiskelija:

 • tunnistaa vapaaehtoistoimintaan osallistumisen erilaisia motivaatiotekijöitä ja arvopohjia sekä kehitystrendejä
 • ymmärtää vapaaehtoistoiminnan merkityksen yhteiskunnan eri sektoreiden sekä kansalaisyhteiskunnan toiminnan kannalta
 • tuntee vapaaehtoistoiminnan eri muotoja ja toimintaa organisoivien yhdistysten ja muiden yhteisöjen toimintaperiaatteita
 • ymmärtää vapaaehtoistoiminnan ja palkkatyön välistä dynamiikkaa
 • tuntee vapaaehtoistoiminnan määritelmän sekä tunnistaa lainsäädännön ja viranomaiskäytäntöjen sille asettamat reunaehdot.

Opin­to­jak­so kuu­luu Hu­ma­kin AMK-tut­kin­to­jen yh­tei­siin va­paas­ti va­lit­ta­viin opin­toi­hin. Opintojakso ei kuulu kulttuurituotannon koulutuksen väyläopintoihin. Vapaaehtoistoiminnan arvot ja merkitys yhteiskunnassa 5 op (1/3) muodostaa 15 op laajuisen Vapaaehtoistoiminnan johtaminen -osaamiskokonaisuuden yhdessä seuraavien opintojaksojen kanssa:

Opiskelijapalautetta

“Olen saanut aineistoa omaan työhöni, nyt minulla on myös tietopohjaa, millä voin perustella vapaaehtoistoimintakeskuksen tarpeellisuuden paikkakunnalleni. Tehtäviä oli riittävästi ja ne sopivat etäopetukseen myös hyvin.”

“Oli mielenkiintoista tutustua tutkimuskirjallisuuteen. Tehtävät olivat hyviä ja konkreettisia. Pidin erityisesti huoneentauluharjoituksesta.”

“Loistava ryhmä! Parasta oli verkostoituminen porukan kanssa ja keskustelut aiheesta.”

“Paljon uutta tietoa ja hyvät opetusmenetelmät.”

“Pidin tehtävistä sekä keskusteluista. Oli taas antoisa kurssi! Keskitytään hyödylllisten asioiden oppimiseen ja esim. kirjallisuudessa saa keskittyä siihen mistä on kiinnostunut. Myös luennot olivat kiinnostavia.”