Vapaaehtoistoiminnan arvot ja merkitys yhteiskunnassa 5 op 1/3, (1/19-20)

75,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Monimuoto
Toteutusaika 14.11.2019–13.12.2019
Lähiopetus Opintojaksoon kuuluu kolme lähiopetuskertaa, jotka pidetään Humakin Helsingin TKI-keskus-Ilkassa (Ilkantie 4, 00400 HKI).

14.11.2019 klo 10.00–16.00, Aulakabinetti
15.11.2019 klo 10.00–15.30, Aulakabinetti
13.12.2019 klo 10:00–15.30, Aulakabinetti

Viimeinen ilmoittautumispäivä 10.11.2019 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Juha Iso-Aho (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 202)

Sisältö

  • Suomalaiset vapaaehtoistoimijoina
  • Vapaaehtoistoiminta eri toimialoilla (sote, kulttuuritapahtumat, liikunta, luonto jne.)
  • Vapaaehtoistoiminta hyvinvointiyhteiskunnan voimavarana
  • Vapaaehtoistoimintaan liittyvä yhteiskunnallinen keskustelu ja vapaaehtoistoiminnan edellytyksiin vaikuttaminen

Tavoitteet

Opiskelija:

  • tunnistaa vapaaehtoistoimintaan osallistumisen erilaisia motivaatiotekijöitä ja arvopohjia sekä kehitystrendejä
  • ymmärtää vapaaehtoistoiminnan merkityksen yhteiskunnan eri sektoreiden sekä kansalaisyhteiskunnan toiminnan kannalta
  • tuntee vapaaehtoistoiminnan eri muotoja ja toimintaa organisoivien yhdistysten ja muiden yhteisöjen toimintaperiaatteita
  • ymmärtää vapaaehtoistoiminnan ja palkkatyön välistä dynamiikkaa
  • tuntee vapaaehtoistoiminnan määritelmän sekä tunnistaa lainsäädännön ja viranomaiskäytäntöjen sille asettamat reunaehdot.

Opin­to­jak­so kuu­luu Hu­ma­kin AMK-tut­kin­to­jen yh­tei­siin va­paas­ti va­lit­ta­viin opin­toi­hin. Opintojakso ei kuulu kulttuurituotannon koulutuksen väyläopintoihin. Vapaaehtoistoiminnan arvot ja merkitys yhteiskunnassa 5 op (1/3) muodostaa 15 op laajuisen Vapaaehtoistoiminnan johtaminen -osaamiskokonaisuuden yhdessä seuraavien opintojaksojen kanssa:

Opiskelijapalautetta

Syksyn 2018 toteutukselle osallistuneet antoivat opintojaksolle arvosanaksi 4,0 asteikolla 1-5!

“Olen saanut aineistoa omaan työhöni, nyt minulla on myös tietopohjaa, millä voin perustella vapaaehtoistoimintakeskuksen tarpeellisuuden paikkakunnalleni. Tehtäviä oli riittävästi ja ne sopivat etäopetukseen myös hyvin.”

“Oli mielenkiintoista tutustua tutkimuskirjallisuuteen. Tehtävät olivat hyviä ja konkreettisia. Pidin erityisesti huoneentauluharjoituksesta.”

“Loistava ryhmä! Parasta oli verkostoituminen porukan kanssa ja keskustelut aiheesta.”

“Paljon uutta tietoa ja hyvät opetusmenetelmät.”

“Pidin tehtävistä sekä keskusteluista. Oli taas antoisa kurssi! Keskitytään hyödylllisten asioiden oppimiseen ja esim. kirjallisuudessa saa keskittyä siihen mistä on kiinnostunut. Myös luennot olivat kiinnostavia.”