Vapaaehtoisten rekrytointi, perehdyttäminen, motivointi sekä työnohjaus vapaaehtoiskoordinaattorin tukena (2/18-19)

Toteutusaika: Jakso 2: 1.1.2019–31.5.2019

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen_esite_18-19

 

75,00 

Kuvaus

Koulutusohjelma Avoin AMK
Virtuaaliosuus 5 op
Toteutusaika 17.1.2019 – 8.3.2019
Opetus 17.1.2019 10:00 – 17.1.2019 16:00
18.1.2019 10:00 – 18.1.2019 15:30
8.3.2019 10:00 – 8.3.2019 15:30
Viimeinen ilmoittautumispäivä 10.1.2019 23:59:00
Vastuuhenkilö Juha Iso-Aho

Sisältö

  • Rekrytoinnin, perehdytyksen ja motivoinnin menetelmät
  • Työnohjauksen teoria ja käytäntö
  • Vapaaehtoistoiminnan organisointi ja koordinointi

Tavoitteet

Opiskelija:

  • tuntee vapaaehtoisten rekrytoinnin, perehdytyksen ja motivoinnin menetelmiä sekä hyviä käytänteitä
  • ymmärtää työnohjauksen merkityksen vapaaehtoistoiminnan johtamisessa ja tuntee työnohjauksen perusperiaatteet
  • osaa hahmottaa erot palkkatyöntekijöiden ja vapaaehtoisten johtamisessa
  • kykenee suunnittelemaan ja johtamaan vapaaehtoistoimintaa sekä toimija- että asiakaslähtöisesti.

Opintojakso ei kuulu kulttuurituotannon koulutuksen väyläopintoihin.

Lähiopetus toteutetaan TKI-Ilkassa tilassa B1.12 (17.1.-18.1.) ja Aulakabinetissa (8.3.) (Ilkantie 4, 00400 HKI).