Valmentava työote 5 op, kevät 2022

Opintojaksolla tarkastellaan prosessimaisia, vuorovaikutuksellisia sekä yhteisölliseen oppimiseen perustuvia valmennuskäytäntöjä eri kohderyhmien näkökulmasta. Opiskelija saa omakohtaisia kokemuksia yksilön tai ryhmän valmentamisesta, dialogisesta työskentelystä sekä vertaisvalmennuksesta opiskelijaryhmässä. Kokemuksia arvioidaan ja reflektoidaan suhteessa valmentavaan työotteeseen, yksilön tai ryhmän tarpeisiin ja tilanteeseen sekä valmennustilanteelle asetettuihin tavoitteisiin. Opintojakso sopii osin työelämässä, yhteistyöprojektissa tai soveltuvassa TKI-hankkeessa suoritettavaksi.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 07.01.2022 – 31.05.2022
Aikataulut Opintojakso suoritetaan verkossa itsenäisesti. Opintojaksoon kuuluu kaksi webinaaria. Webinaarit tallennetaan ja ne ovat katsottavissa myöhemmin. Opintojaksoon sisältyy harjoituksena ohjaus- ja valmennustehtävä. Opintojakso on suoritettava 31.5.2022 mennessä.

Webinaarien aikataulut:

  • 27.1.2022 klo 13:00-14:30
  • 2.3.2022 klo 13:00-14:30
Viimeinen ilmoittautumispäivä 27.12.2021 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Juha Niiranen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 256)

 

Opiskelija

  • tietää valmentavan työotteen lähtökohdat ja ammatilliset sovellusmahdollisuudet
  • tarkastelee ja kehittää yksilöiden ja ryhmien ohjaus- ja valmennustilanteita tavoite- ja tarvelähtöisesti
  • osaa huomioida valmennussuhteiden vastavuoroisuuden ja dialogisuuden
  • suunnittelee, toteuttaa ja arvioi osallistavasti tavoitteellisen valmennustilanteen alansa toimintaympäristössä
  • tunnistaa omat vahvuutensa ja kehitystavoitteensa yksilöiden ja ryhmien valmentajana

”Hyvä yleiskuva tärkeään aiheeseen! Erityisen monipuoliset lähdemateriaalit loppuesseeseen, jotta sai varmasti valita itselleen kiinnostavan teeman ja näkökulman.”

”Mahdollisuus valita itse listalta päätösesseen aineisto. Monipuoliset materiaalit. – – ”

“Laajasti sovellettavissa oleva kokonaisuus valmennus-ja ohjaustoiminnan perusteista”