Valmentava työote 5 op, kevät 2021 (2/20-21)

75,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 07.01.2021 – 31.05.2021
Aikataulut Opintojakso suoritetaan verkossa itsenäisesti. Opintojaksoon kuuluu kaksi webinaaria. Webinaarit tallennetaan ja ne ovat katsottavissa myöhemmin.

Webinaarien aikataulut:

  • 20.01.2021 14.30 – 16.00
  • 17.02.2021 14.30 – 16.00
Viimeinen ilmoittautumispäivä 15.01.2021 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Juha Nikkilä (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 276)

Sisältö ja toteutus

Opiskelija saa omakohtaisia kokemuksia yksilön tai ryhmän valmentamisesta, dialogisesta työskentelystä sekä vertaisvalmennuksesta opiskelijaryhmässä. Kokemuksia arvioidaan ja reflektoidaan suhteessa valmentavaan työotteeseen, yksilön tai ryhmän tarpeisiin ja tilanteeseen sekä valmennustilanteelle asetettuihin tavoitteisiin. Opintojakso sopii osin työelämässä, yhteistyöprojektissa tai soveltuvassa TKI-hankkeessa suoritettavaksi.

Katso, miten opintojakso sijoittuu yhteisöpedagogitutkintooon täältä.

Tavoitteet

Opiskelija

  • tietää valmentavan työotteen lähtökohdat ja ammatilliset sovellusmahdollisuudet
  • tarkastelee ja kehittää yksilöiden ja ryhmien ohjaus- ja valmennustilanteita tavoite- ja tarvelähtöisesti
  • osaa huomioida valmennussuhteiden vastavuoroisuuden ja dialogisuuden
  • suunnittelee, toteuttaa ja arvioi osallistavasti tavoitteellisen valmennustilanteen alansa toimintaympäristössä
  • tunnistaa omat vahvuutensa ja kehitystavoitteensa yksilöiden ja ryhmien valmentajana

Opiskelijapalautetta

“Hyvä yleiskuva tärkeään aiheeseen! Erityisen monipuoliset lähdemateriaalit loppuesseeseen, jotta sai varmasti valita itselleen kiinnostavan teeman ja näkökulman.”

“Mahdollisuus valita itse listalta päätösesseen aineisto. Monipuoliset materiaalit. – – “

“Laajasti sovellettavissa oleva kokonaisuus valmennus-ja ohjaustoiminnan perusteista”