Uutta luovaa järjestöosaamista (YAMK) 5 op, kevät 2022

Järjestötyön ammattimaisuuden ja osaamisen kehittäminen – keskeistä työn ja osaamisen näkökulma

Sisällöt

 • Ammatillista toimintaa ohjaava teoreettinen perusta
 • Järjestötyön muuttuviin osaamistarpeet ja niihin vastaaminen
 • Järjestötyössä hankitun informaalin osaamisen tunnistaminen, osaamisen validointi ja jatkuva oppiminen
 • Itseohjautuvuus, itsen ja oman työn johtaminen, resilienssi
 • Osaamisen näkyväksi tekeminen, brändäys ja markkinointi

Kenelle?

Opinnot ovat yhteisöpedagogi ylempi AMK -tutkintoa. Sopii erityisesti järjestökentän eri tehtävissä toimiville. Osallistujien monipuolinen koulutustausta ja työkokemus mahdollistavat ja rikastuttavat uudistavaa oppimista.

 

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 10.1.2022-27.5.2022. Opintojakso on aloitettavissa heti ja se on aloitettava viimeistään 29.3.2022.
Aikataulut ja työskentelytapa Opintojakso opiskellaan kokonaan verkossa. Tukeudumme opintojaksolla käänteisen oppimisen ajatukseen. Opintojakson teemaan virittäydytään ennakkoaineistolla ja -tehtävällä. Lisäksi opintojaksoon kuuluu kaksi webinaaria. Muilta osin osaamistavoitteiden saavuttamisen näytöt perustuvat ammatillista ajattelua tai toimintakäytäntöjä tutkivaan, arvioivaan ja kehittävään toimintaan soveltuvassa järjestötyön toimintaympäristössä, verkostossa tai hankkeessa.

Opintojakson webinaarit:

 • 8.4.2022 klo 9.30-11.30
 • 13.5.2022 klo 9.30-14.00
Viimeinen ilmoittautumispäivä 18.03.2022 klo 23:59
Vastuuhenkilö Tarja Nyman (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 257)

Opintojakson käytyään opiskelija

 • tekee näkyväksi omaa ammatillista toimintaa ohjaavia teoreettisia lähtökohtia ja osaa soveltaa niitä järjestötyön toimintakonteksteihin
 • osaa ennakoida järjestötyön ammatillisia osaamistarpeita kehityshakuisesti
 • tietää osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntöjä ja mahdollisuuksia
 • kykenee arvioimaan itseohjautuvuuden sekä itsen ja oman työn johtamisen tekijöitä
 • tiedostaa ja osaa markkinoida erityisosaamistaan järjestötyön ammattilaisena ja kehittäjänä

Uusi opintojakso. Ei vielä opiskelijapalautetta.