Työyhteisön toimiva vuorovaikutus 20 op -osaamiskokonaisuus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 07.01.2022 – 31.05.2022
Aikataulut Opintojaksot toteutetaan verkossa, ne sisältävät ryhmätöitä ja itsenäistä työskentelyä. Opintojaksojen tarkemmat aikataulut löydät välilehdeltä “Sisältö”.

Osaamiskokonaisuuden ensimmäinen opetuspäivä on 13.1.2022.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 27.12.2021 klo 23:59
Vastuuhenkilö Sikke Leinikki (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 365)

 

Työyhteisön toimiva vuorovaikutus (20 op) -osaamiskokonaisuus pureutuu työyhteisöjen toimintaan vuorovaikutuksen tasolla. Luottamus on yhä useamman työpaikan toiminnan edellytys, siksi vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja vuorovaikutusprosessien ymmärtäminen tukee lähes jokaisen työyhteisön toimintaa. Osaamiskokonaisuus sopii kaikille omien ja työyhteisön vuorovaikutustaitojen kehittämisestä kiinnostuneille ja sillä käsitellään viestintä- ja kommunikaatio-osaamista, monimuotoisuutta ja osallisuutta työyhteisössä sekä johtamista ja työyhteisötaitoja.

Opintojaksot toteutetaan verkossa, ne sisältävät ryhmätöitä ja itsenäistä työskentelyä. Kaikki opintojaksot hyväksytysti suorittanut saa osaamiskokonaisuudesta todistuksen.

Osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot:

 • YHVV01-3027 Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op kevät
 • YT00BZ41-3006 Monimuotoisuus työyhteisössä 5 op kevät
 • YT00BZ36-3005 Osallisuus työyhteisöissä 5 op kevät
 • YHJT01-3014 Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op kevät

Kenelle?

Osaamiskokonaisuus sopii kaikille omien ja työyhteisön vuorovaikutustaitojen kehittämisestä kiinnostuneille. Erityisen hyvin osaamiskokonaisuus palvelee esimiestehtäviin suuntavia ja henkilöstön edustajana toimivia. Osaamiskokonaisuuden onnistunut suorittaminen vaatii työyhteisökokemusta ja ymmärrystä työyhteisöjen kehittämisestä.

Opintojaksojen aikataulut ja sisällöt

Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 09.02.2022 – 31.05.2022

 • 11.02.2022 10.15 – 11.45
 • 17.03.2022 12.30 – 14.00
 • 08.04.2022 08.30 – 10.00

Opiskelija osaa selittää viestintäkompetenssin käsitteen. Hän oppii viestinnän perustaidot ja kehittää kommunikaatiotaitojaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa käyttää erilaisia medioita ja myös esiintyä mediassa tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi opiskelija osaa järjestää vuorovaikutusta kehittäviä tilanteita sekä yhdenvertaisuutta edistäviä toimintatapoja.

Monimuotoisuus työyhteisössä 07.01.2022 – 30.05.2022

 • 07.03.2022 09.15 – 14.00
 • 18.04.2022 09.15 – 14.00
 • 09.05.2022 09.00 – 10.00

Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija monimuotoisuuteen työyhteisön voimavarana ja menestystekijänä globaalissa maailmassa. Opintojaksossa perehdytään myös monimuotoisuuden tautalla olevaan säädöspohjaan ja opitaan laatimaan yhdenvertaisuussuunnitelmia. Opiskelija tutustuu monimuotoisuuden arvopohjaan yksilö-ja yhteisötasolla, oppii tarkastelemaan omaa suhdettaan erityisyyteen ja monimuotoisuuteen. Opiskelija arvioi yhteiskunnan monimuotoisuutta estäviä ja tukevia rakenteita sekä toimintatapoja ja oppii tunnistamaan vammaisten /osatyökykyisten henkilöiden erityisvaatimuksia koskien työympäristön esteettömyyttä ja työolojen mukauttamista. Opintojaksolla tutustutaan työolosuhteiden mukauttamisen erilaisiin vaihtoehtoihin ja taloudellisiin tukimuotoihin. Opiskelija oppii huomioimaan erilaisten työntekijöiden tarpeet työturvallisuuteen liittyen.

Osallisuus työyhteisöissä 07.01.2022 – 30.05.2022

 • 19.01.2022
 • 09.03.2022
 • 04.05.2022

Opintojaksossa on keskeistä osallisuuteen ja sen vahvistamiseen liittyviin lähestymistapoihin perehtyminen. Osallisuutta vahvistavia työskentelytapoja sovelletaan työelämäympäristössä ja osa opintojaksosta suoritetaan työn opinnollistamisena tai harjoitteluna.

Opintojaksolla on 3 webinaari-tai kontaktiopetuspäivää. Webinaarit tallennetaan/ kontaktiopetuspäivät streamataan ja ne ovat katsottavissa myöhemmin opintojakson verkkoalustalla. Opintojaksotehtävänä on osallisuutta vahvistavien työskentelytapojen soveltaminen työympäristössä tai muussa työorganisaatiossa.

Johtaminen ja työyhteisötaidot 10.01.2022 – 15.05.2022

 • 13.01.2022 10.15 – 11.45
 • 11.02.2022 12.30 – 14.00
 • 18.03.2022 14.15 – 15.45

Opintojakso on johtamisen ja työyhteisötaitojen peruskurssi. Opintojaksolla tutustutaan henkilöiden ja henkilöstöresurssien johtamiseen, työnjohtoon ja esimiestyöskentelyyn. Opintojaksolla pohditaan, miksi johtamisen ja työyhteisötaitojen opiskelu on tärkeää oman ammattillisuuden kehittymisessä,  tutustutaan johtamiseen liittyvään tietoaineistoon ja johtamisoppeihin Suomessa, sekä perehdytään työyhteistön johtamisen keskeisiin käsitteisiin ja lainsäädäntöön. Opintojaksolla selvitetään myös, mitä on hyvä lähiesimiestyöskentely ja johtamisen etiikka.

Haluatko syventää osallisuuden ja monimuotoisuuden edistämisen osaamistasi työyhteisössä vuorovaikutuksen, viestinnän, johtamisen ja työyhteisötaitojen avulla?

12 varastossa

300,00