Työyhteisön toimiva vuorovaikutus 20 op -osaamiskokonaisuus

Haluatko syventää osallisuuden ja monimuotoisuuden edistämisen osaamistasi työyhteisössä vuorovaikutuksen, viestinnän, johtamisen ja työyhteisötaitojen avulla?

300,00 

6 varastossa

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Monimuoto-opinnot. Lähiopetus toteutetaan Humakin Helsingin TKI-keskus Ilkassa, Ilkantie 4.
Toteutusaika 07.01.2021 – 31.5.2021
Aikataulut HUOM! Humak seuraa koronatilanteen kehittymistä ja lähiopetukset voidaan siirtää tarvittaessa verkkoon.

Osaamiskokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen toteutusajat sekä lähiopetuksen ja webinaarien aikataulut löytyvät alempaa. Lähiopetus on ajoittuu pääsääntöisesti klo 9-16. Osaamiskokonaisuuteen kuuluu yhteensä 6 lähiopetuspäivää ja 7 webinaaria.

Osaamiskokonaisuuden ensimmäinen webinaari on 15.1.2021 ja ensimmäinen lähiopetuspäivä on 20.1.2021.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 16.12.2020 klo 23:59
Vastuuhenkilö Juha Niiranen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 256)

Sisältö

Työyhteisön toimiva vuorovaikutus (20 op) – osaamiskonaisuus kehittää valmiuksiasi osallisuuden ja monimuotoisuuden edistämiseen työyhteisössä vuorovaikutuksen, viestinnän, johtamisen ja työyhteisötaitojen avulla. Luvassa on vuorovaikutteista lähi- ja verkko-opetusta, itsenäistä ja ryhmän reflektointia sekä tehtäviä yksin ja ryhmissä sekä työtäsi tukevaa kirjallisuutta. Tule mukaan innostumaan työyhteisön hyvän vuorovaikutuksen edistämisestä!

Opiskelu sisältää lähiopetusta, itsenäisiä opintoja ja opiskelua verkossa. Osaamiskokonaisuus soveltuu erityisesti henkilöille, joilla on jo jonkin verran kokemusta työelämän kehittämisestä. Kaikki opintojaksot hyväksytysti suorittanut saa osaamiskokonaisuudesta todistuksen.

Osaamiskokonaisuuteen kuuluuvat opintojaksot:

 • Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op (YHVV01-3020) (Verkko-opinnot)
 • Monimuotoisuus työyhteisössä 5 op (YT00BZ41-3004)
 • Osallisuus työyhteisöissä 5 op (YT00BZ36-3003)
 • Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op (YHJT01-3010) (Verkko-opinnot)

Yksityiskohtaiset tiedot opintojaksojen sisällöistä löydät työyhteisön kehittäkoulutuksen Työyhteisön kehittäjä -koulutuksen opetussuunnitelmasta (s. 25 lähtien).

Opintojaksojen aikataulut ja sisällöt

Osaamiskokonaisuus sisältää lähiopetusta Humakin Helsingin TKI-keskuksessa (Ilkantie 4). Lähipäivät ovat teorian ja työelämäkokemuksen vahvaa vuoropuhelua. Opintoryhmän monipuolinen työelämätausta ja -kokemus tuo keskusteluun aineksia eri aloilta ja sektoreilta.

Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 15.01.2021 – 12.03.2021

 • pe 15.01.2021 10.15 – 11.45 (Webinaari)
 • pe 12.02.2021 10.15 – 11.45 (Webinaari)
 • pe 12.03.2021 10.15 – 11.45 (Webinaari)

Opiskelija osaa selittää viestintäkompetenssin käsitteen. Hän oppii viestinnän perustaidot ja kehittää kommunikaatiotaitojaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa käyttää erilaisia medioita ja myös esiintyä mediassa tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi opiskelija osaa järjestää vuorovaikutusta kehittäviä tilanteita sekä yhdenvertaisuutta edistäviä toimintatapoja.

Monimuotoisuus työyhteisössä 07.01.2021 – 31.05.2021

 • ke 03.03.2021 09.00 – 16.00 B1.13
 • ke 21.04.2021 09.00 – 16.00 B1.13
 • ma 17.05.2021 09.00 – 16.00 B1.13

Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija monimuotoisuuteen työyhteisön voimavarana ja menestystekijänä globaalissa maailmassa. Opintojaksossa perehdytään myös monimuotoisuuden tautalla olevaan säädöspohjaan ja opitaan laatimaan yhdenvertaisuussuunnitelmia. Opiskelija tutustuu monimuotoisuuden arvopohjaan yksilö-ja yhteisötasolla, oppii tarkastelemaan omaa suhdettaan erityisyyteen ja monimuotoisuuteen. Opiskelija arvioi yhteiskunnan monimuotoisuutta estäviä ja tukevia rakenteita sekä toimintatapoja ja oppii tunnistamaan vammaisten /osatyökykyisten henkilöiden erityisvaatimuksia koskien työympäristön esteettömyyttä ja työolojen mukauttamista. Opintojaksolla tutustutaan työolosuhteiden mukauttamisen erilaisiin vaihtoehtoihin ja taloudellisiin tukimuotoihin. Opiskelija oppii huomioimaan erilaisten työntekijöiden tarpeet työturvallisuuteen liittyen.

Osallisuus työyhteisöissä 08.01.2021 – 31.05.2021

 • ke 20.01.2021 09.00 – 16.00 Aulakabinetti
 • ti 09.03.2021 09.00 – 16.00 Aulakabinetti
 • ke 14.04.2021 09.00 – 16.00 Aulakabinetti

Opintojaksossa on keskeistä osallisuuteen ja sen vahvistamiseen liittyviin lähestymistapoihin perehtyminen. Osallisuutta vahvistavia työskentelytapoja sovelletaan työelämäympäristössä ja osa opintojaksosta suoritetaan työn opinnollistamisena tai harjoitteluna.

Johtaminen ja työyhteisötaidot 15.01.2021 – 08.04.2021

 • pe 15.01.2021 14.15 – 15.45 (Webinaari)
 • pe 12.02.2021 14.15 – 15.45 (Webinaari)
 • to 11.03.2021 14.15 – 15.45 (Webinaari)
 • to 08.04.2021 12.30 – 14.00 (Webinaari)

Opintojakso on johtamisen ja työyhteisötaitojen peruskurssi. Opintojaksolla tutustutaan henkilöiden ja henkilöstöresurssien johtamiseen, työnjohtoon ja esimiestyöskentelyyn. Opintojaksolla pohditaan, miksi johtamisen ja työyhteisötaitojen opiskelu on tärkeää oman ammattillisuuden kehittymisessä,  tutustutaan johtamiseen liittyvään tietoaineistoon ja johtamisoppeihin Suomessa, sekä perehdytään työyhteistön johtamisen keskeisiin käsitteisiin ja lainsäädäntöön. Opintojaksolla selvitetään myös, mitä on hyvä lähiesimiestyöskentely ja johtamisen etiikka.

Kenelle osaamiskokonaisuus sopii?

Osaamiskokonaisuus soveltuu erityisesti henkilöille, joilla on jo jonkin verran kokemusta työelämän kehittämisestä.

Huom. Mikäli olet kiinnostunut Työyhteisön kehittäjäopintojen väyläopinnoista, jotka avaavat mahdollisuuden hakea tutkintokoulutukseen, valitse väyläopinnot.