Työyhteisön kehittäminen ja muuttuva työelämä 30 op -osaamiskokonaisuus

Haluatko syventää osaamistasi työyhteisön kehittämisen, työelämän muutoksen, henkilöstöhallinnon, yhteistoimintamenettelyn ja työsuhdeasioiden saralla?

300,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Monimuoto-opinnot. Lähiopetus toteutetaan Humakin Helsingin TKI-keskus Ilkassa, Ilkantie 4.
Toteutusaika 23.8.2020 – 31.5.2021
Aikataulut Osaamiskokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen toteutusajat sekä lähiopetuksen ja webinaarien aikataulut löytyvät alempaa. Lähiopetus on ajoittuu pääsääntöisesti klo 9-16. Osaamiskokonaisuuteen kuuluu yhteensä 13 lähiopetuspäivää.

Osaamiskokonaisuuden ensimmäinen opetuspäivä on 25.8.2020 klo 9-16.

HUOM! Syksyn 2020 lähiopetukset on siirretty verkkoon!

Viimeinen ilmoittautumispäivä 20.8.2020 klo 23:59
Vastuuhenkilö Juha Niiranen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 256)

Sisältö

Osaamiskonaisuudessa keskitytään työyhteisön operatiivisen toiminnan kannalta keskeisiin työlainsäädännön säännöksiin sekä yhteistoiminnan merkitykseen organisaation toiminnassa ja kehittämisessä. Lisäksi opiskelija saa perustiedot edunvalvonnan, kansalaistoiminnan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen merkityksestä yhteiskunnassa.

Opiskelu sisältää lähiopetusta, itsenäisiä opintoja ja opiskelua verkossa. Osaamiskokonaisuus sopii erityisesti työelämän kehittämistehtävissä työskenteleville, joilla on jo korkeakoulututkinto. Kaikki opintojaksot hyväksytysti suorittanut saa osaamiskokonaisuudesta todistuksen.

Osaamiskokonaisuuteen kuuluuvat opintojaksot:

 • Yhteisöpedagogi työyhteisön kehittäjänä 5 op (YT00BZ35-3003)
 • Muuttuva työelämä ja uudet työn muodot 5 op (YT00BZ37-3003)
 • Yhteistoiminta 5 op (YT00BZ39-3003)
 • Valmentava työote 5 op (YPYPT01-3023) (Verkko-opinnot)
 • Työsuhdeasiat 5 op (YT00BZ38-3003)
 • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5 op (YT00BZ43-3003)

Yksityiskohtaiset tiedot opintojaksojen sisällöistä löydät työyhteisön kehittäkoulutuksen Työyhteisön kehittäjä -koulutuksen opetussuunnitelmasta (s. 25 lähtien).

Opintojaksojen aikataulut ja sisällöt

Osaamiskokonaisuus sisältää lähiopetusta Humakin Helsingin TKI-keskuksessa (Ilkantie 4). Lähipäivät ovat teorian ja työelämäkokemuksen vahvaa vuoropuhelua. Opintoryhmän monipuolinen työelämätausta ja -kokemus tuo keskusteluun aineksia eri aloilta ja sektoreilta.

Osaamiskokonaisuuden ensimmäinen lähiopetuspäivä järjestetään 25.8.2020 klo 9-16. 

Yhteisöpedagogi työyhteisön kehittäjänä 23.08.2020 – 31.12.2020 

 • ti 25.08.2020 09.00 – 16.00 B1.13
 • ma 21.09.2020 09.00 – 16.00 Ilkka Auditorio
 • ti 08.12.2020 09.00 – 16.00 Ilkka Auditorio

Opiskelija perehtyy suomalaisen henkilöstöjohtamisen kehitykseen ja toimintamuotoihin sekä siinä käytettäviin työvälineisiin yleisellä tasolla. Samalla hän rakentaa kehittämisorientaatiotaan perehtymällä tutkivan ja kehittävän työotteen perusteisiin.

Muuttuva työelämä ja uudet työn muodot 25.08.2020 – 31.12.2020

 • ti 22.09.2020 09.00 – 16.00 Ilkka Auditorio
 • ma 02.11.2020 09.00 – 16.00 B1.13

Työelämän muutostrendejä tarkastellaan yleisessä yhteiskunnallisessa kontekstissa ja myös pitkällä aikavälillä. Muutosten ohella huomiota kiinnitetään myös niihin tekijöihin, joita voidaan pitää suhteellisen muuttumattomina. Keskeisenä materiaalina käytetään ajankohtaista työelämän tutkimukseen liittyvää kirjallisuutta.

Yhteistoiminta 08.01.2021 – 31.05.2021

 • ti 12.01.2021 09.00 – 16.00 B1.13
 • ma 25.01.2021 09.00 – 16.00 B1.13
 • ti 23.03.2021 09.00 – 16.00 B1.13

Opintojakson keskeisenä sisältönä on yritystason yhteistoimintaa ohjaava lainsäädäntö ja sen soveltaminen käytännön tilanteissa. Tarkoituksena on nostaa esille hyvään yhteistoimintaan liittyvä potentiaali yrityksen tuottavuudelle ja menestykselle sekä kehittää siihen liittyviä työ-elämän käytäntöjä.

Valmentava työote (Verkko-opinnot) 01.02.2021 – 31.05.2021

 • Webinaariajat vahvistetaan ennen opintojakson alkua.

Opiskelija saa omakohtaisia kokemuksia yksilön tai ryhmän valmentamisesta, dialogisesta työskentelystä sekä vertaisvalmennuksesta opiskelijaryhmässä. Kokemuksia arvioidaan ja reflektoidaan suhteessa valmentavaan työotteeseen, yksilön tai ryhmän tarpeisiin ja tilanteeseen sekä valmennustilanteelle asetettuihin tavoitteisiin. Opintojakso sopii osin työelämässä, yhteistyöprojektissa tai soveltuvassa TKI-hankkeessa suoritettavaksi.

Työsuhdeasiat 07.01.2021 – 31.05.2021 

 • ke 13.01.2021 09.00 – 16.00 B1.13
 • ke 03.02.2021 09.00 – 16.00 B1.13
 • ke 24.03.2021 09.00 – 16.00 B1.13

Opintojaksossa perehdytään keskeiseen työlainsäädäntöön, työehtosopimusjärjestelmään ja muihin yleisiin työelämää ohjaaviin säädöksiin. Tarkastelussa on työsuhteen eri vaiheet ja niihin kuhunkin vaikuttava säädös- ja sopimuspohja.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 07.01.2021 – 31.05.2021

 • ti 26.01.2021 09.00 – 16.00 Ilkka Auditorio
 • ma 08.02.2021 09.00 – 16.00 Ilkka Auditorio

Opintojaksossa tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen muotoihin ja opitaan arvioimaan niiden vaikuttavuutta.

Kenelle osaamiskokonaisuus sopii?

Osaamiskokonaisuus sopii erityisesti työelämän kehittämistehtävissä työskenteleville, joilla on jo korkeakoulututkinto.

Huom. Mikäli olet kiinnostunut Työyhteisön kehittäjäopintojen väyläopinnoista, jotka avaavat mahdollisuuden hakea tutkintokoulutukseen, valitse väyläopinnot.