Työyhteisön kehittäjä (Yhteisöpedagogi AMK) väyläopinnot 60 op (TÄYNNÄ)

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Monimuoto-opinnot. Lähiopetus toteutetaan Humakin Helsingin TKI-keskus Ilkassa, Ilkantie 4.
Toteutusaika 10.8.2020 – 31.7.2021
Aikataulut Väyläopintojen orientaatiopäivä on 10.8.2020. Tarvittaessa järjestetään myös toinen orientaatiopäivä myöhemmin aloittaville.

Opintojakstojen tarkemmat aikataulut löydät alta kunkin opintojakson tiedoista.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 21.8.2020 klo 23:59:00
Väyläohjaaja Juha Niiranen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 256) (Vapaalla 15.6.-9.8.2020)

Väyläopiskelijoille on tarjolla opintojaksojen sisällä tapahtuvan valmennuksen lisäksi ohjausta opintojen yleisestä suorittamisesta. Lisäksi väyläopintoihin ilmoittautuneille tarjotaan mahdollisuutta henkilökohtaiseen ohjaukseen opintojen suunnittelemiseksi.

Sisältö

Työyhteisön kehittäjän kou­lu­tuk­sen avoi­men AMK:n väy­läo­pin­noil­la tar­koi­te­taan 60 opin­to­pis­teen ko­ko­nai­suut­ta, jon­ka opis­ke­li­ja suo­rit­taa avoi­mes­sa am­mat­ti­kor­kea­kou­lus­sa. Väy­läo­pin­not suo­ri­tet­tuaan opis­ke­li­ja voi ha­kea tut­kin­to-opis­ke­li­jak­si Hu­ma­kiin eril­lis­haus­sa. Lue väy­läo­pin­nois­ta tar­kem­min verkkosivuiltamme en­nen kuin teet os­tok­set verk­ko­kau­pas­sa.

Väyläopinnot suoritetaan osittain lähiopetuksena tutkinto-opiskelijoiden ryhmän kanssa Humakin Helsingin TKI-keskuksessa ja osa opinnoista
suoritetaan verkossa.

Ohjeita

Väyläopintoihin sisältyy kolme pakollista opintojaksoa (15 op):

 • Opiskeluvalmiudet 5 op (0/20-21). Tämä tulee automaattisesti mukaan, kun ostat väyläopinnot.
 • Yhteisöpedagogin ammatillisuus 5 op (0/20-21). Tämä tulee automaattisesti mukaan, kun ostat väyläopinnot
 • Suomen kieli ja viestintä 5 op. Opintojakso tarjotaan lukuvuonna 2020-21 kolme kertaa: syksyllä (1/20-21), keväällä (2/20-21) ja kesällä (3/20-21). Valitse yksi toteutuksista klikkaamalla Add.

Lisäksi väyläopintoihin kuuluvat seuraavat opintojaksot (45 op):

 • Muuttuva työelämä ja työn uudet muodot 5 op (1/20–21)
 • Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op (1, 2/20–21)
 • Yhteistoiminta 5 op (2/20–21)
 • Valmentava työote 5 op (2/20–21)
 • Työsuhdeasiat 5 op (2/20–21)
 • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5 op (2/20–21)
 • Yrittäjyys 5 op (0/20–21)
 • Yritystoiminnan perusteet 5 op (0/20–21)
 • Taloussuunnittelu ja -hallinto 5 op (1/20–21, 2/2020-21)

Jos sinulla on aiempaa osaamista jostain yllä olevista 1. vuoden opinnoista, voit valita opintojakson tilalle myös jonkun alla olevista opintojaksoista:

 • Työterveys ja työhyvinvointi 10 op (1/20–21)
 • Suorituksen johtaminen ja palkitseminen 10 op (1/20–21)
 • Työsuojelu ja työturvallisuus 5 op (1/20–21)
 • Hyvä hallinnointi ja työnantajakuvan rakentaminen 10 op (2/20–21)
 • Monimuotoisuus työyhteisössä 5 op (2/20–21)

Valitse opinnot laittamalla rasti opintojakson alla olevaan ruutuun, jonka vieressä on teksti Add. Kun olet valinnut haluamasi opintojaksot (yhteensä 60 op), klikkaa Lisää ostoskoriin -painiketta alareunassa. Katso tarkkaan, että valitset saman nimisistä opintojaksoista juuri haluamallasi jaksolla olevan toteutuksen.

Joillekin opintojaksoille on rajoitetusti paikkoja, joten jos opintojakso on jo täynnä, se ei ole valittavissa mukaan väyläopintoihin.

Väyläkriteerit eli väyläopintoihin hyväksyttävät opintojaksot löytyvät tästä tiedostosta

Tarvitsetko apua?

 • Väyläopintojen suunnittelu ja ohjaus: Juha Niiranen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 256)
 • Yleinen avoimen AMK:n opintoihin liittyvä neuvonta: avoinamk@humak.fi
 • Lue tarkemmin Ohjauksen ja valmennuksen -huoneentaulusta, millaista tukea avoimen AMK:n opiskelijoille on tarjolla opintojensa aikana.

 

 

Yhteisöpedagogin ammatillisuus 5 op, (0/20-21)

5 varastossa

Opiskeluvalmiudet 5 op (0/20-21) - Yhteisöpedagogi

16 varastossa

Suomen kieli ja viestintä 5 op, syksy 2020 (1/20-21) – optional

Kurssi ei saatavilla

Suomen kieli ja viestintä 5 op, kevät 2021 (2/20-21) – optional

40 varastossa

Suomen kieli ja viestintä 5 op, kesä 2021 (3/20-21) – optional

53 varastossa

Taloussuunnittelu ja -hallinto 5 op, syksy 2020 (1/20-21) – optional

Kurssi ei saatavilla

Taloussuunnittelu ja -hallinto 5 op, kevät 2021 (2/20-21) – optional

115 varastossa

Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op, syksy 2020 (1/20-21) – optional

Kurssi ei saatavilla

Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op, kevät 2021 (2/20-21) – optional

43 varastossa

Valmentava työote 5 op, kevät 2021 (2/20-21) – optional

29 varastossa

Yrittäjyys 5 op, (0/20-21) – optional

87 varastossa

Yritystoiminnan perusteet 5 op, (0/20-21) – optional

105 varastossa

Muuttuva työelämä ja uudet työn muodot 5 op, syksy 2020 (1/20-21) – optional

Kurssi ei saatavilla

Yhteistoiminta 5 op, kevät 2021 (2/20-21) (UUTUUS!) – optional

9 varastossa

Työsuhdeasiat 5 op, kevät 2021 (2/20-21) (UUTUUS!) – optional

9 varastossa

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5 op, kevät 2021 (2/20-21) (UUTUUS!) – optional

8 varastossa

Työterveys ja työhyvinvointi 10 op, syksy 2020 (1/20-21) (UUTUUS!) – optional

Kurssi ei saatavilla

Suorituksen johtaminen ja palkitseminen 10 op, syksy 2020 (1/20-21) – optional

Kurssi ei saatavilla

Työsuojelu ja työturvallisuus 5 op, syksy 2020 (1/20-21) – optional

Kurssi ei saatavilla

Hyvä hallinnointi ja työnantajakuvan rakentaminen 10 op, kevät 2021 (2/20-21) (UUTUUS!) – optional

10 varastossa

Monimuotoisuus työyhteisössä 5 op, kevät 2021 (2/20-21) – optional

35 varastossa

This product is currently unavailable.

Kuvaus