Työyhteisön kehittäjä (Yhteisöpedagogi AMK) polkuopinnot 60 op

Työyhteisön kehittäjän kou­lu­tuk­sen polkuopinnot on 60 opintopisteen laajuinen kokonaisuus koulutuksen tutkintoon kuuluvia opintoja. Opinnot hyväksiluetaan täysimääräisinä, jos tulet myöhemmin valituksi Humakin tutkinto-opiskelijaksi erillis- tai yhteishaussa.

Polkuopinnot suoritetaan verkossa. Osa opinnoista suoritetaan tutkinto-opiskelijoiden ryhmän kanssa, jolloin opinnoissa on lähiopetusta verkossa.

Yhteisöpedagogin opinnot aloitetaan Humakin yleisillä opinnoilla. Näissä opinnoissa opiskelija saa pedagogiset valmiudet opiskeluunsa ja ymmärtää itseohjautuvuuden merkityksen sekä oman vastuunsa opintojensa ja oman ammatillisen kasvun edistämisessä. Yhteisten opintojen avulla opiskelija orientoituu ammattikorkeakouluopintoihin sekä yhteisöpedagogin ammatillisen toiminnan perusteisiin.

Kaikille yhteisten opintojen sisällöissä painottuvat yleiset opiskeluvalmiudet ja yhteistyön tekemisessä tarvittavat taidot. Lisäksi näissä opinnoissa perehdytään yritystoimintaan; yritysten toimintalogiikan ymmärtäminen auttaa sekä järjestötoimijoita että työyhteisön kehittäjiä omassa tulevassa työssään. Opinnot toimivat perustana myöhemmin valittaville ammatillisille ja syventäville opinnoille ja ne vahvistavat työyhteisön kehittämisessä tarvittavia perustaitoja. Opintojaksot on mahdollista suorittaa verkossa, joten osallistuminen etänä onnistuu.

Työyhteisön kehittäjän polkuopintojen perusrunko on tutkinnon 1. vuoden opinnot, mutta opiskelija voi valita esim. aiempaan osaamiseen vedoten myös muista avoimessa AMK:sa tarjolla olevista Työyhteisön kehittäjä-tutkinnon opintojaksoista. Polkuopintoihin voi sisällyttää 15 opintopistettä ammatillisia kieliopintoja Humakin avoimen tarjonnasta, tarjolla on opetusta suomen, ruotsin ja englannin taitojen vahvistamiseen.

Opinnoista tähdellä (*) merkityt ovat Humakin yhteisöpedagogiopintojen yleistä opetustarjontaa, jotka toteutetaan kokonaan verkossa. Muut opintojaksot toteutetaan työyhteisön kehittäjä koulutukseen integroituina. Nämä opinnot sisältävät lähiopetusta verkossa. 

Polkuopintoihin kuuluvat 1. vuoden opintojaksot: 

Syksy

 • YHYL02-3040 Opiskeluvalmiudet 5 op*
 • YHSK01-3037 Suomen kieli ja viestintä 5 op*
 • YPYATP01-3034 Yhteisöpedagogin ammatillisuus 5 op*
 • YT00BZ37-3006 Muuttuva työelämä ja työn uudet muodot 5 op
 • YHVV01-3037 Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op

Kevät

 • YHTRP02-3037 Taloussuunnittelu- ja hallinto 5 op
 • YT00BZ39-3005 Yhteistoiminta 5 op
 • YPYPT01-3029 Valmentava työote 5 op
 • YT00BZ38-3006 Työsuhdeasiat 5 op
 • YT00BZ43-3005 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5 op

0-jakso (suoritettavissa 1.9.2022-31.7.2023)

 • YHYR01-3029 Yrittäjyys 5 op*
 • YHYR02-3027 Yritystoiminnan perusteet 5 op*

Jos sinulla on aiempaa osaamista jostain yllä olevista 1. vuoden opinnoista, voit valita opintojakson tilalle myös jonkun alla olevista opintojaksoista. Ole yhteydessä HOPS-ohjaajaan ilmoittautumisen jälkeen, mikäli haluat valita jonkun alla olevista.

 • Työterveys ja työhyvinvointi 10 op (syksy)
 • Suorituksen johtaminen ja palkitseminen 10 op (syksy)
 • Työsuojelu ja työturvallisuus 5 op (syksy)
 • Hyvä hallinnointi ja työnantajakuvan rakentaminen 10 op (kevät)
 • Monimuotoisuus työyhteisössä 5 op (kevät, kesä)

Polkukriteerit eli polkuopintoihin hyväksyttävät opintojaksot löytyvät myös Opiskelijan oppaasta.

Lisätietoa opiskelusta Humakissa

Humakin avoimessa AMK:ssa opiskelun kannalta keskeisimmät asiat ja ohjeet löydät uuden Avoimen AMK:n opiskelijan oppaasta. Oppaaseen kannattaa tutustua jo ennen opintojen alkua!

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Monimuoto-opinnot. Opinnot sisältävät lähiopetusta verkossa.
Toteutusaika 25.8.2022 – 31.7.2023
Aikataulut Polkuopinnot alkavat 25.8.2022 klo 15-17 infotilaisuudella. Ensimmäinen opintojakso alkaa 29.8.2022.

Opintojaksot tulee suorittaa opintojaksokohtaisten toteutusaikojen puitteissa. Osaan opintojaksoista kuuluu lähiopetusta verkossa tai webinaareja (= tiettyyn aikaan verkossa tapahtuvaa opetusta) tai vastaanottotunteja, jolloin lehtori on tavoitettavissa ohjausta varten.

Ilmoittautumisaika 1.8.2022-15.8.2022 klo 23:59:00
Opiskelupaikkoja Opinnoissa on 30 opiskelupaikkaa ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ohjaus ja neuvonta Opintojen suunnittelu ja ohjaus: HOPS-ohjaaja:  Sikke Leinikki (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 365)

Yleinen avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta: avoinamk@humak.fi

Polkuopiskelijoille on tarjolla opintojaksojen sisällä tapahtuvan valmennuksen lisäksi ohjausta opintojen suunnittelusta ja suorittamisesta. Lue tarkemmin Ohjauksen ja valmennuksen -huoneentaulusta, millaista tukea avoimen AMK:n opiskelijoille on tarjolla opintojensa aikana.

Polkuopintoihin kuuluvien opintojaksojen tavoitteet löydät Yhteisöpedagogi-koulutuksen opetussuunnitelmasta.