Työterveys ja työhyvinvointi 10 op, syksy 2022

Opintojaksossa perehdytään työhyvinvoinnin merkitykseen yrityksen tuloksellisuudelle ja kehittämiselle. Työelämälähtöisissä tehtävissä rakennetaan työhyvinvointia ja tuloksellisuutta kuvaavia mittareita ja analysoidaan niiden antamaa informaatiota. Kehittämistehtävät keskittyvät työhyvinvointiin ja tarkoituksena on osoittaa sen yhteys tuottavuudelle ja kilpailukyvylle.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 08.08.2022 – 29.12.2022
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakso avautuu 8.8.2022. Ensimmäinen tehtävä tulee tehdä ennen ensimmäistä webinaaria. Kurssi koostuu kahdesta webinaarista: aloitus- ja lopetuswebinaareista sekä niiden välissä tapahtuvasta ryhmätyöskentelystä.

Opintojakson webinaarit

  • 27.09.2022 09.15 – 14.00
  • 07.12.2022 09.15 – 14.00
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-31.8.2022 klo 23:59
Vastuuhenkilö Milla Suvikannel (etunimi.sukunimi@humak.fi)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija

  • hallitsee lakisääteiseen ja vapaaehtoiseen työterveyshuoltoon liittyvän kokonaisuuden sekä työterveyshuollon roolin HR:n ja johtamisen näkökulmasta
  • ymmärtää työterveyden ja työhyvinvoinnin merkityksen yksilön ja organisaation tuottavuudelle erityisesti muutostilanteissa
  • hallitsee työhyvinvoinnin kokonaisuuden ja työkykyjohtamisen merkityksen tuloksellisuuteen
  • osaa rakentaa työhyvinvoinnin prosesseja strategian näkökulmasta
  • tuntee työterveyshuollon ja työhyvinvoinnin mittareita ja osaa perustella mittaamisen merkityksen tuloksellisuudelle
  • osaa rakentaa mittareita ja raportoida niiden antamia tuloksia erilaisten prosessien tarpeisiin
  • osaa tulkita mittaamisen tuloksia henkilöstön tuottavuuden ja toiminnan tehokkuuden ja henkilöstökustannusten näkökulmasta.