Työterveys ja työhyvinvointi 10 op, syksy 2020 (1/20-21) (UUTUUS!)

 

150,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 28.09.2020 – 31.12.2020
Aikataulut Webinaarti:

 • 28.09.2020 09.00 – 16.00
 • 10.11.2020 09.00 – 16.00
 • 02.12.2020 09.00 – 16.00
Viimeinen ilmoittautumispäivä 21.9.2020 klo 23:59
Vastuuhenkilö Juha Niiranen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 256)

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään työhyvinvoinnin merkitykseen yrityksen tuloksellisuudelle ja kehittämiselle. Työelämälähtöisissä tehtävissä rakennetaan työhyvinvointia ja tuloksellisuutta kuvaavia mittareita ja analysoidaan niiden antamaa informaatiota. Kehittämistehtävät keskittyvät työhyvinvointiin ja tarkoituksena on osoittaa sen yhteys tuottavuudelle ja kilpailukyvylle.

Tavoitteet

Opiskelija

 • hallitsee lakisääteiseen ja vapaaehtoiseen työterveyshuoltoon liittyvän kokonaisuuden sekä työterveyshuollon roolin HR:n ja johtamisen näkökulmasta
 • ymmärtää työterveyden ja työhyvinvoinnin merkityksen yksilön ja organisaation tuottavuudelle erityisesti muutostilanteissa
 • hallitsee työhyvinvoinnin kokonaisuuden ja työkykyjohtamisen merkityksen tuloksellisuuteen
 • osaa rakentaa työhyvinvoinnin prosesseja strategian näkökulmasta
 • tuntee työterveyshuollon ja työhyvinvoinnin mittareita ja osaa perustella mittaamisen merkityksen tuloksellisuudelle
 • on suorittanut työhyvinvointikorttikoulutuksen
 • osaa rakentaa mittareita ja raportoida niiden antamia tuloksia erilaisten prosessien tarpeisiin
 • osaa tulkita mittaamisen tuloksia henkilöstön tuottavuuden ja toiminnan tehokkuuden ja henkilöstökustannusten näkökulmasta.