Työsuojelu ja työturvallisuus 5 op, syksy 2022

Opintojaksolla keskitytään työsuojelun ja työturvallisuuden perusteisiin sekä niitä ohjaaviin
säädöksiin. Tarkoituksena on oppia työpaikkojen tasolla soveltamaan aihepiiriin työsuojelun ja työturvallisuuden edistämiseen liittyviä toimintatapoja siten, että toiminta tukee organisaation tuloksellisuutta ja menestymistä. Opintojakson aikana teet tehtäviä ja tutustut itsenäisesti materiaaleihin. Lopuksi palautat työsuojeluharjoituksen kuvauksen. Kurssin vaatima laskennallinen työmäärä on noin 135 tuntia. Kurssityö vaatii eniten aikaa.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 31.08.2022 – 29.12.2022
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakso suoritetaan kokonaan verkossa itsenäisesti. Osa opintojakson tehtävistä on porrastettu eli eteneminen verkkokurssilla edellyttää ensin joidenkin tehtävien tekemistä. Opintojakson voi suorittaa omaan tahtiin toteutusajan aikana. Toteutuksella  suoritetaan yksilötehtäviä sekä käydään verkkokeskustelua toisten opiskelijoiden kanssa.

Lisäksi järjestetään yksi vapaaehtoinen verkkotapaaminen, jossa on mahdollisuus kysyä opintojaksoon liittyvistä asioista maanantaina 10.10.2022.

Ilmoittautumisaika 1.8.2022-22.8.2022 klo 23:59
Vastuuhenkilö Sikke Leinikki (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 365)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija

  • ymmärtää perustiedot työsuojelusta ja työturvallisuudesta
  • tuntee työsuojeluvaltuutetun, esimiehen ja työsuojelun vastuuhenkilön tehtävät ja vastuut
  • tuntee työnantajaa ja työntekijää ohjaavat keskeiset lait ja säädökset
  • tuntee työympäristön keskeisimmät vaara- ja kuormitustekijät
  • osaa kartoittaa työympäristön turvallisuusriskit, myös psykososiaaliset kuormitustekijät
  • tuntee työsuojelun toimintaohjelman merkityksen
  • tuntee pelastussuunnitelman ja osaa toimia pelastussuunnitelman ohjeiden mukaisesti
  • tietää työpaikan turvallisuusvälineistön ja miten välineistöä tulisi käyttää