Työsuojelu ja työturvallisuus 5 op, syksy 2021

Opintojaksolla keskitytään työsuojelun ja työturvallisuuden perusteisiin sekä niitä ohjaaviin
säädöksiin. Tarkoituksena on oppia työpaikkojen tasolla soveltamaan aihepiiriin työsuojelun ja työturvallisuuden edistämiseen liittyviä toimintatapoja siten, että toiminta tukee organisaation tuloksellisuutta ja menestymistä. Opintojakson aikana teet tehtäviä ja tutustut itsenäisesti materiaaleihin. Lopuksi palautat työsuojeluharjoituksen kuvauksen. Kurssin vaatima laskennallinen työmäärä on noin 135 tuntia. Kurssityö vaatii eniten aikaa.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.09.2021 – 30.12.2021
Aikataulut Opintojakso suoritetaan kokonaan verkossa ja itsenäisesti. Osa opintojakson tehtävistä on porrastettu eli eteneminen verkkokurssilla edellyttää ensin joidenkin tehtävien tekemistä. Opintojakson voi suorittaa omaan tahtiin toteutusajan aikana.

Kun suoritat kurssin syksyn 2021 aikana, jätä kurssityö viimeistään 10.12.2021. Näin saat merkinnän vielä vuoden 2021 puolella.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 22.8.2021 klo 23:59
Vastuuhenkilö Sikke Leinikki (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 365)

 

Opiskelija

  • ymmärtää perustiedot työsuojelusta ja työturvallisuudesta
  • tuntee työsuojeluvaltuutetun, esimiehen ja työsuojelun vastuuhenkilön tehtävät ja vastuut
  • tuntee työnantajaa ja työntekijää ohjaavat keskeiset lait ja säädökset
  • tuntee työympäristön keskeisimmät vaara- ja kuormitustekijät
  • osaa kartoittaa työympäristön turvallisuusriskit, myös psykososiaaliset kuormitustekijät
  • tuntee työsuojelun toimintaohjelman merkityksen
  • tuntee pelastussuunnitelman ja osaa toimia pelastussuunnitelman ohjeiden mukaisesti
  • tietää työpaikan turvallisuusvälineistön ja miten välineistöä tulisi käyttää