Työsuojelu ja työturvallisuus 5 op, syksy 2020 (1/20-21)

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Lähiopetus
Toteutusaika 10.08.2020 – 31.12.2020
Aikataulut Lähiopetus:

  • 06.10.2020 09.00 – 16.00 Ilkka Auditorio
  • 07.12.2020 09.00 – 16.00 B1.13
Viimeinen ilmoittautumispäivä 21.8.2020 klo 23:59
Vastuuhenkilö Nina Simola-Alha (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 296)

Sisältö

Opintojaksossa keskitytään työsuojelun ja työturvallisuuden perusteisiin sekä niitä ohjaaviin säädöksiin. Tarkoituksena on oppia yritystasolla soveltamaan aihepiiriin liittyviä toimintatapoja siten, että toiminta tukee yrityksen tuloksellisuutta ja menestymistä.

HUOM! Opintojaksoa ei voi ostaa yksittäin, vaan ainoastaan osana Työyhteisön kehittäjän väyläopintoja. Yksittäisiä ostoja ei hyväksytä ja ostetut kurssit peruutetaan.

Tavoitteet

Opiskelija

  • tuntee työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön
  • tuntee työsuojeluviranomaisten tehtävät ja ymmärtää viranomaistoiminnan merkityksen
  • osaa organisoida työpaikkansa työsuojelutoiminnan
  • on suorittanut työturvallisuuskorttikoulutuksen.