Työsuojelu ja työturvallisuus 5 op, kesä 2021 (3/20-21)

Photo by Pop & Zebra on Unsplash

75,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Lähiopetus
Toteutusaika 08.06.2021 – 22.08.2021
Aikataulut Opintojakso suoritetaan kokonaan verkossa ja itsenäisesti. Osa opintojakson tehtävistä on porrastettu eli eteneminen verkkokurssilla edellyttää ensin joidenkin tehtävien tekemistä. Opintojakson voi suorittaa omaan tahtiin. Kurssi aukeaa 1.6.2021 ja se suljetaan opiskelijoilta 11.8.2021.
Viimeinen ilmoittautumispäivä 24.5.2021 klo 23:59
Vastuuhenkilö Sikke Leinikki (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 365)

Sisältö

Opintojaksolla keskitytään työsuojelun ja työturvallisuuden perusteisiin sekä niitä ohjaaviin
säädöksiin. Tarkoituksena on oppia työpaikkojen tasolla soveltamaan aihepiiriin työsuojelun ja työturvallisuuden edistämiseen liittyviä toimintatapoja siten, että toiminta tukee organisaation tuloksellisuutta ja menestymistä. Opintojakson aikana teet tehtäviä ja tutustut itsenäisesti materiaaleihin. Lopuksi palautat työsuojeluharjoituksen kuvauksen.
Kurssin vaatima laskennallinen työmäärä on noin 135 tuntia. Kurssityö vaatii eniten aikaa. Kun suoritat kurssin kesän 2021 aikana, jätä kurssityö 10.8.2021 mennessä. Vastuulehtori Sikke Leinikki tarkistaa tehtävät elokuun aikana.

Tavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää perustiedot työsuojelusta ja työturvallisuudesta
  • tuntee työsuojeluvaltuutetun, esimiehen ja työsuojelun vastuuhenkilön tehtävät ja vastuut
  • tuntee työnantajaa ja työntekijää ohjaavat keskeiset lait ja säädökset
  • tuntee työympäristön keskeisimmät vaara- ja kuormitustekijät
  • osaa kartoittaa työympäristön turvallisuusriskit, myös psykososiaaliset kuormitustekijät
  • tuntee työsuojelun toimintaohjelman merkityksen
  • tuntee pelastussuunnitelman ja osaa toimia pelastussuunnitelman ohjeiden mukaisesti
  • tietää työpaikan turvallisuusvälineistön ja miten välineistöä tulisi käyttää