Työsuhdeasiat 5 op, syksy 2022

Opintojaksossa perehdytään keskeiseen työlainsäädäntöön, työehtosopimusjärjestelmään ja muihin yleisiin työelämää ohjaaviin säädöksiin. Tarkastelussa on työsuhteen eri vaiheet ja niihin kuhunkin vaikuttava säädös- ja sopimuspohja.
Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee työsopimuksen, kollektiivisten virka-/työehtosopimusten sekä paikallisen sopimuksen luonteen ja merkityksen; tuntee työehtosopimusjärjestelmän perusteet ja yleiset käytännöt, hallitsee työlainsäädännön perusteet ja soveltamisen, osaa keskeiset työsuhdeasiat ja osaa työsuhteen päättämisen kokonaisuuden. Opintojakso auttaa henkilöstön edustajia ja uusia henkilöstöhallinnon toimijoita onnistumaan tehtävässään.

Kenelle?

Opintojakso sopii erityisesti hiljattain aloittaneilla henkilöstöhallinnon työntekijöille ja henkilöstön edustajille.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 30.09.2022 – 09.12.2022
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakso suoritetaan kokonaan verkossa, joten tarvitset opintojakson suorittamiseen tietokoneen ja internetyhteyden.

Opintojakson suorittaminen koostuu materiaaleihin perehtymisestä ja tehtävien tekemisestä.
Verkkokurssilla on yhteensä 9 osiota ja osioissa on erilaisia erilaisia tehtäviä.

Tehtävät voivat koostua:
1. Lukemistehtävästä, materiaaleihin perehtymistä
2. Selvittämistehtävästä
4. Pohdintatehtävästä
5. Keskustelun avauksesta ja keskusteluun osallistumisesta
6. Kokoavana tehtävänä opiskelija tekee laajemman oppimistehtävän joko itsenäisesti tai ryhmässä
7. Opiskelijan tulee myös arvioida omaa osaamistaan

Ilmoittautumisaika 1.8.2022-19.9.2022 klo 23:59
Vastuuhenkilö Nina Simola-Alha (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 296)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija

  •  tuntee työsopimuksen, kollektiivisten virka-/työehtosopimusten sekä paikallisen sopimuksen luonteen ja merkityksen
  • tuntee työehtosopimusjärjestelmän perusteet ja yleiset käytännöt
  • hallitsee työlainsäädännön perusteet ja soveltamisen
  • osaa keskeiset työsuhdeasiat
  • osaa työsuhteen päättämisen kokonaisuuden.