Työsuhdeasiat 5 op, kevät 2021 (2/20-21) (UUTUUS!)

 

75,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Monimuoto-opinnot
Toteutusaika 07.01.2021 – 31.05.2021
Aikataulut HUOM! Humak seuraa koronatilanteen kehittymistä ja lähiopetukset voidaan siirtää tarvittaessa verkkoon.

Lähiopetus:

  • 13.01.2021 09.00 – 16.00 B1.13
  • 03.02.2021 09.00 – 16.00 B1.13
  • 24.03.2021 09.00 – 16.00 B1.13
Viimeinen ilmoittautumispäivä 18.12.2020 klo 23:59
Vastuuhenkilö Nina Simola-Alha (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 296)

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään keskeiseen työlainsäädäntöön, työehtosopimusjärjestelmään ja muihin yleisiin työelämää ohjaaviin säädöksiin. Tarkastelussa on työsuhteen eri vaiheet ja niihin kuhunkin vaikuttava säädös- ja sopimuspohja.

Tavoitteet

Opiskelija

  •  tuntee työsopimuksen, kollektiivisten virka-/työehtosopimusten sekä paikallisen sopimuksen luonteen ja merkityksen
  • tuntee työehtosopimusjärjestelmän perusteet ja yleiset käytännöt
  • hallitsee työlainsäädännön perusteet ja soveltamisen
  • osaa keskeiset työsuhdeasiat
  • osaa työsuhteen päättämisen kokonaisuuden.