Työelämän tekstitaidot 5 op

Opintojaksolla opit

 • arvioimaan omaa vuorovaikutus- ja viestintäosaamistasi ja ymmärtämään erilaisia vuorovaikutusta luovia ja ylläpitäviä keinoja ja viestinnän prosesseja
 • antamaan ja vastaanottamaan palautetta tavoitteellisesti ja perustellen sekä toimimaan verkkovälitteisissä vuorovaikutustilanteissa.

Kehität omaa vuorovaikutusosaamistasi erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja opit huomioimaan vuorovaikutuksen moninaisuutta.

Opintojakso kuuluu pakollisena osana Humakin polku- ja väyläopintoja.

Kenelle?

Opintojakso sopii kaikille, jotka haluavat parantaa omia vuorovaikutus- ja viestintäosaamista.

Lisätiedot

Opintojakso sisältyy Humakin AMK-tutkintojen uusiin syksyllä 2023 voimaan tuleviin opetussuunnitelmiin.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.08.2023- 12.12.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojaksolla opiskellaan itsenäisesti ja pienissä ryhmissä verkossa.

Opintojaksoon sisältyy kaikille opiskelijoille yhteisiä webinaareja:

 • 19.09.2023 09.00-11.30
 • 03.10.2023 09.00-11.30
 • 31.10.2023 09.00-11.30
 • 07.12.2023 09.00-11.30

Opintojaksolla kehitetään monilukutaitoa, tiedonhakutaitoja sekä akateemisia tekstitaitoja eri tavoin: lukemalla, kirjoittamalla, tekemällä erilaisia harjoitustehtäviä ja esimerkiksi keskustelemalla.

Ilmoittautumisaika 02.05.2023-21.07.2023 23:59
Vastuuhenkilö Liisa Hämäläinen (etunimi.sukunimi@humak.fi)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija:

 • Ymmärtää monilukutaidon merkityksen ja osaa käyttää erilaisia luku- ja kirjoitusstrategioita myös digitaalisissa ympäristöissä (akateemiset tekstitaidot)
 • Osaa tunnistaa ja tuottaa erilaisia tekstilajeja (akateemiset tekstitaidot)
 • Kykenee arvioimaan omaa tekstitaito-osaamistaan (akateemiset tekstitaidot)
 • Tunnistaa luotettavat tiedonlähteet ja osaa arvioida ja käyttää tietoa kriittisesti ja eettisesti (akateemiset tekstitaidot)
 • Osaa tunnistaa ja tuottaa erilaisia tekstilajeja (työelämän kirjallinen viestintä)
 • Kykenee arvioimaan omaa tekstitaito-osaamistaan (työelämän kirjallinen viestintä)
 • Tunnistaa luotettavat tiedonlähteet ja osaa arvioida ja käyttää tietoa kriittisesti ja eettisesti (työelämän kirjallinen viestintä)

75,00