Tuottajuuden perusteet 15-25 op -osaamiskokonaisuus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot (täydennysmahdollisuutena harjoittelu)
Toteutusaika Lukuvuosi 2021-2022. Ks. opintojaksokohtaiset toteutus- ja webinaariajat alla olevista linkeistä.
Aikataulut Osaamiskokonaisuuteen sisältyy kaksi opintojaksoa, joita voit halutessasi täydentää harjoitteluopintojaksolla. Jos opintojaksosta on tarjolla useampi toteutus, valitse itsellesi sopiva.

Osaamiskokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen toteutusajat ja webinaarit:

Viimeinen ilmoittautumispäivä Kokonaisuuteen voi ilmoittautua 26.12.2021 asti.
Vastuuhenkilö Katso opintojaksojen vastuuhenkilöt opintojaksokohtaisista tuotetiedoista.

Tämän osaamiskokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on perehtynyt kulttuurituottajan työhön ja toimenkuvaan ja tuottajan työn teoriapohjaan. Hän tutustuu ammattialan työtehtäviin ja toimintaympäristöihin. Lisäksi opiskelija tuntee kulttuurituottajan työssä tarvittavan lainsäädännön ja osaa soveltaa sitä käytäntöön. Opiskelija tunnistaa kulttuurituottajan työtä ohjaavat eettiset periaatteet ja ymmärtää toimintansa yhteiskunnallisen ja globaalin vastuun.

Osaamiskokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Kulttuurituotannon perusteet 10 op: ”All access -passilla kulttuurituotannon VIP-telttaan: maistiainen koko tutkinnosta” (Valitse joko syksyn tai kevään toteutus)
  • Lakitieto ja etiikka 5 op: ”Kova laki – pehmeät arvot”
  • Halutessasi voi täydentää kokonaisuutta Ammatillinen harjoittelu 1: Tuottajana toimiminen 10 op -opintojaksolla: ”Pääse lähemmäksi työelämää ja verkostoidu!”

Kenelle?

Osaamiskokonaisuus sopii kenelle tahansa, joka haluaa vahvistaa tai päivittää kulttuurituottajan perustaitoja ja työssä tarvittavaa lainsäädännöllistä sekä eettistä osaamista.

Tämän osaamiskokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on perehtynyt kulttuurituottajan työhön ja toimenkuvaan ja tuottajan työn teoriapohjaan. Hän tutustuu ammattialan työtehtäviin ja toimintaympäristöihin. Lisäksi opiskelija tuntee kulttuurituottajan työssä tarvittavan lainsäädännön ja osaa soveltaa sitä käytäntöön. Opiskelija tunnistaa kulttuurituottajan työtä ohjaavat eettiset periaatteet ja ymmärtää toimintansa yhteiskunnallisen ja globaalin vastuun.

Osaamiskokonaisuus sopii sinulle, joka haluaa vahvistaa tai päivittää kulttuurituottajan perustaitoja ja työssä tarvittavaa lainsäädännöllistä sekä eettistä osaamista.

Kulttuurituotannon perusteet 10 op, syksy 2021

Ei saatavilla

Kulttuurituotannon perusteet 10 op, kevät

Ei saatavilla

Lakitieto ja etiikka 5 op, kevät 2022

Ei saatavilla

Ammatillinen harjoittelu 1: Tuottajana toimiminen 10 op

Tuote ei ole saatavilla.