Tuottajuuden perusteet 15-25 op -osaamiskokonaisuus

Tämä osaamiskokonaisuus sopii sinulle, jos haluat vahvistaa tai päivittää kulttuurituottajan perustaitoja ja työssä tarvittavaa lainsäädännöllistä sekä eettistä osaamistasi. Täydennä halutessasi kokonaisuutta harjoittelulla!

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot (täydennysmahdollisuutena harjoittelu)
Toteutusaika Ks. opintojaksokohtaiset toteutus- ja webinaariajat alta.
Opetus Osaamiskokonaisuuteen sisältyy kaksi opintojaksoa, joita voit halutessasi täydentää harjoitteluopintojaksolla. Ohessa webinaariajat:

Viimeinen ilmoittautumispäivä Osaamiskokonaisuus on mahdollista suorittaa lv. 20-21 aikana ilmoittautumalla kokonaisuuden sisältämiin opintojaksoihin viimeistään 6.9.2020 mennessä. Sen jälkeen kokonaisuuteen kuuluvia opintojaksoja voi ostaa erikseen noudattaen niille määriteltyjä ilmoittautumisaikoja ja mahdollisia esitietovaatimuksia (Huom. Ammatillinen harjoittelu 1). Opintojaksokohtaiset ilmoittautumisajat lueteltu alla:

  • Kulttuurituotannon perusteet 10 op: 6.9.2020
  • Lakitieto ja etiikka 5 op: 10.1.2021
  • Ammatillinen harjoittelu 1: Tuottajana toimiminen 10 op: 24.5.2021 Huom. Vapaavalintainen!
Vastuuhenkilö
  • Kulttuurituotannon perusteet 10 op ja Lakitieto ja etiikka 5 op: Jari Hoffrén (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 396)
  • Ammatillinen harjoittelu 1: Tuottajana toimiminen 10 op: Johanna Muhonen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 218)

Sisältö

Osaamiskokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

Tavoitteet

Tämän osaamiskokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on perehtynyt kulttuurituottajan työhön ja toimenkuvaan ja tuottajan työn teoriapohjaan. Hän tutustuu ammattialan työtehtäviin ja toimintaympäristöihin. Lisäksi opiskelija tuntee kulttuurituottajan työssä tarvittavan lainsäädännön ja osaa soveltaa sitä käytäntöön. Opiskelija tunnistaa kulttuurituottajan työtä ohjaavat eettiset periaatteet ja ymmärtää toimintansa yhteiskunnallisen ja globaalin vastuun.

Kenelle osaamiskokonaisuus sopii?

Osaamiskokonaisuus sopii kenelle tahansa, joka haluaa vahvistaa tai päivittää kulttuurituottajan perustaitoja ja työssä tarvittavaa lainsäädännöllistä sekä eettistä osaamista.

Hinta

Osaamiskokonaisuuden hinta on 225 € tai 300 €, mikäli valitset kokonaisuuteen myös harjoittelun.

Valitse alta itsellesi sopiva kokonaisuus

Kulttuurituotannon perusteet 10 op, syksy 2020 (1/20-21)

Kurssi ei saatavilla

Lakitieto ja etiikka 5 op, kevät 2021 (2/20-21)

75 varastossa

Ammatillinen harjoittelu 1: Tuottajana toimiminen 10 op, (0/20-21) UUTUUS!

33 varastossa

This product is currently unavailable.

Kuvaus