Tuotekehitys ja tuotteistaminen 5 op (M), (2/19-20)

“Tuunaa tuote, paketoi palvelu!”

 

75,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Virtuaaliosuus 5 op
Toteutusaika 12.03.2020–08.05.2020
Webinaarit 12.03.2020 klo 10.15–11.45
16.04.2020 klo 14.15–15.45
08.05.2020 klo 14.15–15.45
Viimeinen ilmoittautumispäivä 05.03.2020 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Jyrki Simovaara (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 214)

Sisältö

  • Tuotekehitys- ja tuotteistamisprosessi sekä niiden johtaminen
  • Tuotteen tai palvelun suunnittelu ja tuotteistaminen

Tavoitteet

Opiskelija:

  • tuntee asiakaslähtöisen tuotekehitysprosessin peruskäsitteet, vaiheet ja työtavat
  • osaa käyttää luovaa ongelmanratkaisua uusien tuotteiden kehittämisessä
  • ymmärtää tuotekehityksen ja tuotteistamisen merkityksen osana liiketoimintaa
  • ymmärtää palvelumuotoilun ja tuotteistamisen perusperiaatteet ja käytännöt.

Opin­to­jak­so kuu­luu kult­tuu­ri­tuo­ttajan AMK-tut­kin­nos­sa 2. vuo­si­kurs­sin opin­toi­hin. Katso tästä tarkemmin, miten opintojakso sijoittuu tutkintorakenteessa.