Tuotekehitys ja tuotteistaminen 5 op (M), (1/19-20)

“Tuunaa tuote, paketoi palvelu!”

75,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Virtuaaliosuus 5 op
Toteutusaika 11.10.019–12.12.2019
Webinaarit 11.10.2019 klo 12.30–14.00
14.11.2019 klo 14.15–15.45
12.12.2019 klo 14.15–15.45
Viimeinen ilmoittautumispäivä 06.10.2019 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Jyrki Simovaara (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 214)

Sisältö

  • Tuotekehitys- ja tuotteistamisprosessi sekä niiden johtaminen
  • Tuotteen tai palvelun suunnittelu ja tuotteistaminen

Tavoitteet

Opiskelija:

  • tuntee asiakaslähtöisen tuotekehitysprosessin peruskäsitteet, vaiheet ja työtavat
  • osaa käyttää luovaa ongelmanratkaisua uusien tuotteiden kehittämisessä
  • ymmärtää tuotekehityksen ja tuotteistamisen merkityksen osana liiketoimintaa
  • ymmärtää palvelumuotoilun ja tuotteistamisen perusperiaatteet ja käytännöt.

Opin­to­jak­so kuu­luu kult­tuu­ri­tuo­ttajan AMK-tut­kin­nos­sa 2. vuo­si­kurs­sin opin­toi­hin. Katso tästä tarkemmin, miten opintojakso sijoittuu tutkintorakenteessa.