Tuotekehitys ja tuotteistaminen 5 op, kevät 2023

Miten palvelusta tai tuotteesta kehitetään houkutteleva ja asiakasystävällinen? Kuinka palveluja paketoidaan ja muotoillaan? Onko asiakasnäkökulma hukassa?

Tällä opintojaksolla opit tuotekehityksen, tuotteistamisen ja palvelumuotoilun perusteet käytännönläheisesti ja työelämälähtöisesti. Opintojakson aikana opit ymmärtämään asiakasnäkökulman merkityksen osana tuotteistamista sekä käyttämään ketterästi keskeisimpiä tuotteistamisen ja palvelumuotoilun menetelmiä. Opintojakso tutustuttaa sinut keskeisiin käsitteisiin, konkretisoi asiakaslähtöisen tuotekehitys- ja tuotteistamisprosessin kulkua ja antaa käytännön osaamista aihepiiristä, jota voit soveltaa jatkossa työelämässä.

Tällä opintojaksolla tuotteistamisen ja palvelumuotoilun tietopohjaa ja teoriaa peilataan omiin havaintoihin ja kokemuksiin sekä käytännön tekemiseen – näin saadaan konkreettisia työkaluja siihen, miten opittua sovelletaan työelämässä.

Opintojakson tehtävät koostuvat pienemmistä, itsenäisesti toteutettavasta tehtävistä (yht. 3 op) sekä projektitehtävästä (2 op), jossa hyödynnät ja sovellat opintojaksojaksolla oppimiasi asioita. Projektin voit tehdä suunnitelmatasolla, eli toteuttaa tuotteistamissuunnitelman sinua kiinnostavan tuotteen tai palvelun parantamiseksi tai vaihtoehtoisesti voit tuotteistaa todellisen palvelun/tuotteen. Projektitehtävän ideana on työskennellä aidon casen parissa, ei kuvitteellisen, jonka vuoksi projektitehtävä tehdään työpaikalle/harjoittelupaikalle/omaan yritykseen/muuhun tuttuun organisaatioon, tai hankitaan varta vasten projektiin työelämäkumppani.

Mikäli sinulla on siis oma yritys/työpaikka, voit soveltaa projektitehtävän ja myös osan pienemmistä tehtävistä suoraan yrityksesi/työpaikkasi palveluiden tai tuotteiden kehittämiseen.

Opin­to­jak­so kuu­luu kult­tuu­ri­tuo­ttajan AMK-tut­kin­nos­sa 2. vuo­si­kurs­sin opin­toi­hin. Katso opetussuunnitelmasta, miten opintojakso sijoittuu kulttuurituotannon koulutuksen tutkintorakenteeseen.

Kenelle?

Erityisesti kulttuuri- ja luovat alat, sopii myös muiden alojen toimijoille ja opiskelijoille.

Lisätiedot

Opintojaksolla tulee olla käytössä tietokone tai tablet-laite. Video-/äänitemuotoisen oppimistehtävän voi toteuttaa esimerkiksi omalla kännykällä, eli erityistä laitteistoa ei tarvita. Miellekartat ja infograafit toteutetaan verkosta saatavilla ilmaisohjelmilla.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 09.01.2023 – 31.05.202 (toteutusaika tarkentuu)
Aikataulut ja työskentelytavat Työskentely opintojaksolla on vuorovaikutteista ja keskustelevaa; tehtävät toteutetaan itsenäisesti omaan tahtiin, mutta oppimistehtäviin sisältyy toisten opiskelijoiden tehtävien kommentointia. Myös webinaarit ovat osittain vuorovaikutteisia ja keskustelua käydään esimerkiksi pienryhmissä. Webinaarien luento-osuudet nauhoitetaan ja ne voi katsoa oman aikataulun mukaisesti. Webinaareissa ei ole läsnäolopakkoa. Oppimistehtävien palautusajat sovitaan yhteisesti ensimmäisessä webinaarissa.

Opintojakson webinaarit

  • 31.03.2023 09.00 – 11.30
  • 28.04.2023 12.30 – 15.00
  • 26.05.2023 09.00 – 11.30
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-30.12.2022 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Johanna Muhonen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 218)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

Opiskelija:

  • tuntee asiakaslähtöisen tuotekehitysprosessin peruskäsitteet, vaiheet ja työtavat
  • osaa käyttää luovaa ongelmanratkaisua uusien tuotteiden kehittämisessä
  • ymmärtää tuotekehityksen ja tuotteistamisen merkityksen osana liiketoimintaa
  • ymmärtää palvelumuotoilun ja tuotteistamisen perusperiaatteet ja käytännöt.

”Itselleni ensin hyvinkin vieras alue, mutta opin hienosti kaikki pääperiaatteet. Opettaja todella innostava ja ammattitaitoinen. Luennot mielenkiintoisia ja hyvin rakennettu kurssi. Aihe oli mielenkiintoinen kun siitä oppi enemmän, uskon tarvitsevani näitä myös jatkossa.”

”Selkeä eteneminen ja aikataulutus, kannustava palaute ja hyvät webinaarit.”

”Helposti lähestyttävä meininki siinä miten koko kurssi on rakennettu. Kiitos!”

”Tehtävät olivat hyviä, ja mielestäni kuormitukselta sopivia! Yksi parhaista opintojaksoista koko opinnoissani sen puolelta, miten opetus oli järjestetty.”