Tuotekehitys ja tuotteistaminen 5 op, syksy 2020 (1/20-21)

Tuunaa tuote, paketoi palvelu!

 

75,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 08.10.2020–04.12.2020
Aikataulut Opintojakson webinaarit

  • 08.10.2020 klo 10.15 – 11.45
  • 05.11.2020 klo 08.30 – 10.00
  • 04.12.2020 klo 08.30 – 10.00
Viimeinen ilmoittautumispäivä 04.10.2020 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Jyrki Simovaara (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 214)

Sisältö

  • Tuotekehitys- ja tuotteistamisprosessi sekä niiden johtaminen
  • Tuotteen tai palvelun suunnittelu ja tuotteistaminen

Tavoitteet

Opiskelija:

  • tuntee asiakaslähtöisen tuotekehitysprosessin peruskäsitteet, vaiheet ja työtavat
  • osaa käyttää luovaa ongelmanratkaisua uusien tuotteiden kehittämisessä
  • ymmärtää tuotekehityksen ja tuotteistamisen merkityksen osana liiketoimintaa
  • ymmärtää palvelumuotoilun ja tuotteistamisen perusperiaatteet ja käytännöt.

Opin­to­jak­so kuu­luu kult­tuu­ri­tuo­ttajan AMK-tut­kin­nos­sa 2. vuo­si­kurs­sin opin­toi­hin. Katso tästä tarkemmin, miten opintojakso sijoittuu kulttuurituotannon koulutuksen tutkintorakenteessa.