Tulkki (AMK) väyläopinnot 60 op – Puhevammaisten tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus, Kuopio

300,00 

Kuvaus

Tulkkauksen koulutuksen avoi­men AMK:n väy­läo­pin­noil­la tar­koi­te­taan 60 opin­to­pis­teen ko­ko­nai­suutt­ta, jon­ka opis­ke­li­ja suo­rit­taa avoi­mes­sa am­mat­ti­kor­kea­kou­lus­sa. Väy­läo­pin­not suo­ri­tet­tuaan opis­ke­li­ja voi ha­kea tut­kin­to-opis­ke­li­jak­si Hu­ma­kiin eril­lis­haus­sa kah­des­ti vuo­des­sa. Lue väy­läo­pin­nois­ta tar­kem­min täs­tä en­nen kuin teet os­tok­set verk­ko­kau­pas­sa.

Tulkki (AMK) väyläopinnot – Puhevammaisten tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus, Kuopio – sisältävät niin lähiopetusta kuin itsenäisiäkin opintoja. Laadit henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman (HEKS) yhdessä valmentajasi kanssa ennen lukuvuoden alkua elokuussa. Henkilökohtaisesti räätälöidyt väyläopinnot suoritetaan ajalla 1.9.2019 – 31.7.2020 samassa ryhmässä tutkinto-opiskelijoiden kanssa Humakin Kuopion kampuksella (Kansanopistotie 32).

Väy­läo­pin­to­jen hin­ta on 300 €. Alen­nuk­set ja mak­su­kat­to on las­ket­tu val­miik­si hin­taan mu­kaan.

Tulkki (AMK) väyläopinnot – Puhevammaisten tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus, Kuopio

Väylä voi rakentua seuraavista opinnoista:

 • Humakin yleiset opinnot 10 op (huom. pakolliset opinnot)
 • Kohti vuorovaikutusosaamista 20 op
 • Kielellinen moninaisuus 15 op
 • Johdatus viittomakieleen 20 op
 • Tulkin ammatillisen toiminnan perusteet 15 op
 • Yrittäjyysopinnot 10 op
 • Kehittämistoiminnan opinnot 30 op
 • Puhevammaisen tulkin kehittyvä asiantuntijuus 15 op, profiili 2
 • Syvenevä vuorovaikutusosaaminen 15 op, profiili 2
 • Kommunikaatiomenetelmien ja vuorovaikutuksen ohjaus 20 op, profiili 2
 • Puhevammaisten tulkkaus 25 op, profiili 2
 • Pedagoginen osaaminen 30 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Lisätiedot

Lehtori Hanna Putkonen-Kankaanpää (etu­ni­mi.su­ku­ni­mi@hu­mak.fi). Yleis­tä avoi­men AMK:n opin­to­neu­von­taa saat opin­to­sih­tee­reil­tä p. 0400 349 319, p. 0400 349 266 (ma-pe klo 9-11 ja 13-15) ja avoi­namk@hu­mak.fi.