Tulkki (AMK) polkuopinnot 60, Tulkkaus ja kommunikaation ohjaus (Monimuoto-opinnot, KUOPIO)

300,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Monimuoto-opinnot. Lähiopetus toteutetaan Humakin Kuopion kampukselle (Kansanopintotie 32)
Toteutusaika 1.9.2021 – 31.7.2022
Aikataulut  Pääset tutustumaan syksyn opintojen lukujärjestystietoihin Lukkarikoneesta. Katso Lukkarikoneen ohjevideo (kesto 01:47) ja/tai lue ohjeet Opiskelijan oppaasta.
Viimeinen ilmoittautumispäivä 19.8.2021 klo 23:59:00
Opiskelupaikkoja Opinnoissa on 5 opiskelupaikkaa ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ohjaus ja neuvonta Opintojen suunnittelu ja ohjaus: HOPS-ohjaaja: Sirpa Lyytinen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p.  0400 349 327)

Yleinen avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta: avoinamk@humak.fi

Polkuopiskelijoille on tarjolla opintojaksojen sisällä tapahtuvan valmennuksen lisäksi ohjausta opintojen suunnittelusta ja suorittamisesta. Lue tarkemmin Ohjauksen ja valmennuksen -huoneentaulusta, millaista tukea avoimen AMK:n opiskelijoille on tarjolla opintojensa aikana.

 

Tulkkauksen kou­lu­tuk­sen polkuopinnot on 60 opintopisteen laajuinen kokonaisuus koulutuksen tutkintoon kuuluvia opintoja. Opinnot hyväksiluetaan täysimääräisinä, jos tulet myöhemmin valituksi Humakin tutkinto-opiskelijaksi erillis- tai yhteishaussa.

Opiskeluun kuuluu lähiopetuspäiviä Kuopion kampuksella, työelämässä tehtäviä toimeksiantoja, ryhmätöitä ja itsenäistä työskentelyä sekä opiskelua verkossa.

Laa­dit hen­ki­lö­koh­tai­sen suunnitelman yh­des­sä HOPS-ohjaajan kans­sa en­nen lu­ku­vuo­den al­kua elo­kuus­sa.

Opinnot valitaan seuraavista kokonaisuuksista:

 • Humakin yleiset opinnot 10 op
 • Kohti vuorovaikutusosaamista 20 op
 • Kielellinen moninaisuus 15 op
 • Johdatus viittomakieleen 20 op
 • Tulkin ammatillisen toiminnan perusteet 15 op
 • Yrittäjyysopinnot 10 op
 • Kehittämistoiminnan opinnot 15 op (ei opinnäytetyötä)
 • Puhevammaisen tulkin kehittyvä asiantuntijuus 15 op
 • Syvenevä vuorovaikutusosaaminen 15 op
 • Kommunikaatiomenetelmien ja vuorovaikutuksen ohjaus 20 op
 • Puhevammaisten tulkkaus 25 op
 • Pedagoginen osaaminen 30 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Lisätietoa opiskelusta Humakissa

Humakin avoimessa AMK:ssa opiskelun kannalta keskeisimmät asiat ja ohjeet löydät uuden Avoimen AMK:n opiskelijan oppaasta. Oppaaseen kannattaa tutustua jo ennen opintojen alkua!

Polkuopintoihin kuuluvien opintojaksojen tavoitteet löydät Tulkkauksen ja kielellisen saavutettavuuden koulutuksen opetussuunnitelmasta.