Tulevaisuuden ennakointi (YAMK) 5 op, kevät 2021 (2/20-21) UUTUUS!

75,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 9.2.2021-26.5.2021
Aikataulut Opintojakso suoritetaan 9.2.2021-26.5.2021 välisenä aikana. Opintojaksossa on neljä webinaaria. Webinaareihin osallistuminen on pakollista.
Opintojaksoon kuuluu neljä arvioitavaa tehtävää: trendien hahmottelu, käsitekartta, tulevaisuustyöpajan järjestäminen ja opitun itsearviointi, mukaan lukien verkkotentti. Tehtävät aikatauluineen ja oheismateriaaleineen esitellään tarkemmin kurssialustalla Hoodlessa.
Opintojakso sisältää itsenäistä opiskelua, kirjallisuuteen ja videomateriaaleihin tutustumista, työpajan organisointiaOpintojakson webinaarien aikataulu:

 • 9.2.2021 klo 14-18
 • 9.3.2021 klo 14-18
 • 6.4.2021 klo 14-18
 • 5.5.2021 klo 14-18
Viimeinen ilmoittautumispäivä Ilmoittautuminen alkaa 16.11.2020 ja päättyy 12.01.2021 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Arto Lindholm (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 386)

Katri Otonkorpi-Lehtoranta (etunimi.sukunimi@humak.fi)

Sisältö

Tulevaisuuden ennakointi on kehittämistoimintaan kytkeytyvä tiedonala, joka tarjoaa tulevaisuutta koskevaa tietoa esimerkiksi työpaikoilla tehtävän päätöksenteon tueksi. Tulevaisuuden ennakointi YAMK-opintojakso tarjoaa tietoa ja työkaluja muutoksen ja vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamiseen, niiden analysoimiseen sekä haluttujen tulevaisuuksien toteuttamiseen. Opintojaksolla perehdytään tulevaisuuden ennakoinnin menetelmiin käytännönläheisen soveltamisen näkökulmasta. Opintojaksolla opiskelija pohtii ja oppii tunnistamaan yhteiskunnan megatrendejä, trendejä ja heikkoja signaaleja. Opintojakson pääpaino on yhteisöpedagogien ja kulttuurituottajien toimialojen tulevaisuuskuvissa sekä työelämän muutoksessa.

Sisällöt:

 • tulevaisuuden ennakoinnin keskeiset käsitteet: tulevaisuusajattelu, ennakoiva asenne, megatrendit, trendit ja heikot signaalit
 • ennakoinnin ja tulevaisuudentutkimuksen keskeiset menetelmät
 • tulevaisuusajatteluun ja menetelmiin liittyvät käytännön harjoitteet

Tavoitteet

Opintojakson opiskeltuaan opiskelija:

 • ymmärtää tulevaisuustiedon erityisen ja tutkimuksellisen luonteen
 • tietää, mitä tulevaisuusajattelu, ennakoiva asenne ja tulevaisuuden tutkimuksen muut keskeiset käsitteet ovat
 • hahmottaa työyhteisöönsä, ammattialaansa ja koko yhteiskuntaan kohdistuvat muutospaineet ja kykenee reagoimaan niihin
 • tuntee tulevaisuuden ennakoinnissa käytettyjä menetelmiä (skenaario-ja tulevaisuustaajuustyöskentely, Delfoi ja erilaiset tulevaisuusverstaat)
 • osaa soveltaa jotain opintojaksolla käsiteltyä tulevaisuuden ennakoinnin menetelmää

Muuta huomioitavaa

Opintojakson suorittamisessa tarvitaan tabletti tai tietokone, nettiyhteys, mahdollisuus nauhoittaa videota, kuunnella ja katsella videoita.

Kirjallisuus verkkotenttiä varten 

 • Hiltunen, Elina 2014. Matkaopas tulevaisuuteen. Helsinki: Talentum.
 • Wilenius, Markku 2016. Tulevaisuuskirja. Metodi seuraavan aikakauden ymmärtämiseen. Helsinki: Otava.

Huom. näistä vain webinaareissa käsitellyt asiat.