Tukiviittomien alkeet 2 op, kevät 2023

Opiskelija oppii, mitä tukiviittomilla tarkoitetaan ja miten niitä käytetään kommunikaation tukena. Tavoitteena on, että itsenäisesti harjoitellen opiskelija oppii noin 50 uutta viittomaa ja pystyy käyttämään niitä helpoissa arjen tilanteissa. Opiskelija tutustuu tukiviittomien perusteisiin. Opintojaksolla opitaan perheeseen, aikaan, harrastuksiin ja ruokailuun liittyviä viittomia.

Lisätiedot

Itsenäinen työskentely edellyttää toimivaa kameraa ja videolle viittomista.

Opintojaksolla tarvitsee tietokoneen ja muistiinpanovälineet. Itsenäinen työskentely tapahtuu Humakin verkko-opiskeluympäristössä Hoodlessa. Hoodle pohjautuu Open LMS – moderniin Moodle -tekniikkaan.

HUOM! Mikäli teet Kehity kommunikoinnin osaajana -osaamiskokonaisuutta, kokonaisuuden kokoava webinaari järjestetään ma 12.6. klo 16-17.30.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.03.2023 – 31.08.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Toteutus on itsenäisesti suoritettava verkkokurssi, jonka voit tehdä omassa tahdissasi.

Opintojakso lähtee liikkeelle tukiviittomia hyödyntävän kommunikaation taustoituksesta.
Tämän jälkeen tartutaan arkipäiväisin aihealueisiin, jotka on jaettu eri osioihin. Jokaisessa osiossa on kyseiseen aihealueeseen liittyviä viittomavideoita ja tehtäviä.
Opintojaksolla hyödynnetään monenlaisia tehtävätyyppejä peleistä videoihin.
Opintojakson lopussa on kertausosio, jossa kertaat kahden eri tehtävän kautta oppimaasi.
Opintojakson tarkempi toteutus (tehtävät, arviointi, yms.) on kerrottu Hoodle-oppimisympäristössä.

1 op on noin 27 tuntia opiskelijan työtä) 1h = 60 minuuttia.

Mikäli haluat, että opintopisteesi rekisteröidään lukuvuoden 2022-2023 opintopistekertymään, palauta kaikki tehtävät 31.7.2023 mennessä.

Muussa tapauksessa opintojaksolle voi tulla mukaan 13.08.2023 saakka.

Ilmoittautumisaika 16.12.2022-13.08.2023 klo 23:59:00.
Vastuuhenkilö Karoliina Miettinen (etunimi.sukunimi@humak.fi)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija:  

  • tutustuu tukiviittomien käyttöön kommunikaation tukena 
  • harjoittelee tukiviittomia, joiden aiheina ovat perhe, ajan määreet, ihmiset, tekemiset ja ruokailuun liittyvät viittomat  
  • osaa kurssin käytyään vähintään 50 uutta viittomaa. 

”Hauskoja erilaisia tehtaviä”

”Omaan tahtiin eteneminen oli mahdollista. Hyödyllinen ja käytännön läheinen.”

”Ihanan selkeä kokonaisuus ja hyviä lähdemateriaaleja tulevaisuuden käyttöön.”

”Opintojaksolla oppi yllättävän hyvin, toki tämä myös edellytti omaa aktiivisuutta oppia.”

”Materiaali oli todella selkeää ja niitä oli helppo tulkita ja seurata.”

”Hyvin rakennettu kokonaisuus”

”Kattava viittomissanasto, materiaalia oli reilusti ja kivat pelit ja videot”

”Oli kiva, kun sai tehdä omaan tahtiin ja valita esim aiheen mikä kiinnosti juuri sinä päivänä.”

”Ehkä vielä enemmän osiossa voisi käyttää videointia. Silloin todella joutuu miettimään, että osaako varmasti.”

30,00