Tukiviittomien alkeet 2 op, kevät 2020 (2/20-21) UUTUUS!

30,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 18.02.2021–27.04.2021
Aikataulut HUOM! Opintojakson aikatauluja on muutettu. Opintojaksolla on aiemmin ilmoitettujen kolmen webinaarin sijaan yksi aloitusseminaari. Seminaarin lisäksi opiskelija tekee itsenäisesti suoritettavia harjoituksia ja tehtäviä. Itsenäisten tehtävien suorittaminen vaatii oma-aloitteisuutta, itsenäistä otetta ja halua oppia. 

Opintojaksolla on

  • Aloitusseminaari on 18.2. kello 8.30 – 10
Viimeinen ilmoittautumispäivä 8.2.2021 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö  Anne-Mari Jaamalainen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 323)

Sisältö

Opiskelija oppii, mitä tukiviittomilla tarkoitetaan ja miten niitä käytetään kommunikaation tukena. Tavoitteena on, että itsenäisesti harjoitellen opiskelija oppii noin 50 uutta viittomaa ja pystyy käyttämään niitä helpoissa arjen tilanteissa. Opiskelija tutustuu tukiviittomien perusteisiin. Opintojaksolla opitaan perheeseen, aikaan, harrastuksiin ja ruokailuun liittyviä viittomia.  

Tavoitteet

Opiskelija:  

  • tutustuu tukiviittomien käyttöön kommunikaation tukena 
  • harjoittelee tukiviittomia, joiden aiheina ovat perhe, ajan määreet, ihmiset, tekemiset ja ruokailuun liittyvät viittomat  
  • osaa kurssin käytyään vähintään 50 uutta viittomaa.