Tomi Kiilakoski, Viljami Kinnunen ja Ronnie Djupsund – Miksi nuorisotyötä tehdään?

Tomi Kiilakoski, Viljami Kinnunen & Ronnie Djupsund. Jälkisanat Juha Nieminen Miksi nuorisotyötä tehdään? Tietokirja nuorisotyön opetussuunnitelmasta, ISBN 978-952-456-203-4 (verkko) ISBN 978-952-456-217-1 (painettu), ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)ISSN 2343-0664 (painettu) Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja 5, Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 169

Tuotteen painos on loppunut. Voit ladata kirjan sähköisenä Humakin verkkosivuilta.

Tulisiko nuorisotyön keskittyä tukemaan hädänalaisia vai enemmistön hyvinvointia, kun julkinen talous kiristyy? Miten suhteutetaan toisiinsa korjaava ja ehkäisevä työ? Vastaus näihin kysymyksiin edellyttää perusteltua näkemystä siitä, mitä nuorisotyö on ja miksi sitä tehdään. Miksi nuorisotyötä tehdään? –teos esittelee uuden, työntekijöiden ja tutkijan vuoropuheluna tehdyn nuorisotyön jäsennyksen.

Nuorisotyö tukee nuoren itsenäistymistä, itsetuntoa ja itseilmaisua sekä nuoren suhdetta toisiin nuoriin, aikuisiin, alueeseen, yhteiskuntaan ja maailmaan. Nuorisotyö vaikuttaa nuoriin pitkäkestoisesti, tavoitteellisesti ja kasvattavasti.

Miksi nuorisotyötä tehdään -teos on Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Nuorisotutkimusverkoston yhteisjulkaisu.

Kirja julkistettiin vuosittaisen Nuorisotyöviikon alla TUHTI-seminaarissa ja se on otettu ammattilaispiireissä hyvin vastaan.

Euroopan mittakaavassa Miksi nuorisotyötä tehdään on ainutlaatuinen projekti

—”Kirja perustuu Kokkolassa toteutettuun nelivuotiseen hankkeeseen, jossa nuorisotyön lähtökohtia kuvataan opetussuunnitelmana, jossa paneudutaan nuorisotyön ytimeen”, kertoo hankkeessa mukana ollut hankepäällikkö Viljami Kinnunen Kokkolan kaupungista. Projekti toteutettiin Euroopan mittakaavassakin ainutlaatuisena pitkäkestoisena tutkijan ja työyhteisön välisenä projektina, mikä antaa mahdollisuuden perustella uudella tavalla nuorisotyön panoksen nuorten hyvinvoinnin tukemisessa.

Tulosten mukaan nuorisotyö jakautuu viiteen eri työmuotoon, yhteisölliseen, kulttuuriseen, kohdennettuun ja yhteiskunnalliseen nuorisotyöhön sekä osallisuustoimintaan. Jokaisella työmuodolla on omat tavoitteensa ja ne tukevat eri tavoin nuoria ja heidän suhteitaan maailmaan. —”Työmuotojen pohjalta nuorisotyötä on mahdollista arvioida, mallintaa, organisoida sekä kuvata sitä tarkemmin yhteistyökumppaneille”, kirjan toimittanut Tomi Kiilakoski valaisee kirjan merkitystä ammattilaisille.

Kirja on perusteltu puheenvuoro nuorisotyön puolesta

Miksi nuorisotyötä tehdään kertoo nuorisotyön sisällöistä ja analysoi, millä tavalla työyhteisön pitää kehittyä. Kirja on perusteltu puheenvuoro nuorisotyön puolesta. Tämän lisäksi se on tietokirja siitä, miten työyhteisön ajatukset ja teot kiteytyvät oppimiseksi.

Teoksessa kuvataan kunnallista nuorisotyötä selkeästi ja käytännönläheisesti ohjaajien kielellä. Teoksen näkemys nuorisotyöstä on vahva osoitus siitä, että ammattimaiset nuorisotyöntekijät haluavat ja kykenevät tekemään omaa työtään koskevaa teoriaa.

Kirja haastaa lukijaansa muodostamaan oman mielipiteensä nuorisotyön tehtävästä ja tarjoaa arvioitavaksi vastauksensa kirjan otsikossa esitettyyn nuorisotyön ydinkysymykseen, miksi nuorisotyötä tehdään.

Tomi Kiilakoski, Viljami Kinnunen, Ronnie Djupsund, jälkisanat Juha Nieminen.
Miksi nuorisotyötä tehdään? Tietokirja nuorisotyön opetussuunnitelmasta.

Kir­jan hin­ta on 32 eu­roa/kpl.