Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu 5 op, kevät

Koulutus Avoin AMK
Totetustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 07.03.2022 – 13.05.2022
Aikataulut Opintojakson webinaarit

 • 17.03.2022 klo 11.00 – 11.45
 • 01.04.2022 klo 14.15 – 15.45 huom. lisätty webinaari
 • 07.04.2022 klo 12.30 – 14.00
 • 05.05.2022 klo 12.30 – 14.00
 • 06.05.2022 klo 08.30 – 10.00
Viimeinen ilmoittautumispäivä 24.02.2022 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Markus Suomi (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 050 3186 411)

Opintojaksolla pääset suunnittelemaan, budjetoimaan ja aikatauluttamaan hankkeen, hakemaan sille rahoituksen, sekä esittelemään hankkeen rahoittajalle. Hanke voi sijoittua esim. yritys-, yhdistys- tai tapahtumakenttään. Hankkeet pyritään pohjaamaan todellisten tapausten ympärille, joten jos sinulla on suunnitelmissa toteuttaa hanke, opintojakso sopii sinulle erinomaisesti!

Opintojakso alkaa tiimin kokoamisella ja jakso suoritetaan ryhmässä. Jakso alkaa aloituswebinaarilla, johon osallistujien toivotaan osallistuvan, mutta jonka voi katsoa myös tallenteena. Webinaareja opintojaksolla on yhteensä kolme. Opintojakso koostuu neljästä tehtäväkokonaisuudesta, joiden perusteella myös arviointi suoritetaan. Arviointi perustuu osittain vertaisarviointiin. Jaksolla on aloitus- ja lopetuspäivämäärä.

Ta­lou­so­pin­to­jak­so­jen suo­si­tel­ta­va suo­ri­tus­jär­jes­tys on:

 1. Taloussuunnittelu- ja hallinto 5 op
 2. Kulttuurin rahoitus 5 op
 3. Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu 5 op

Opin­to­jak­so kuu­luu kult­tuu­ri­tuo­tan­non AMK-tut­kin­nos­sa 2. vuo­si­kurs­sin opin­toi­hin. Katso opetussuunnitelmasta, miten opintojakso sijoittuu kulttuurituotannon koulutuksen tutkintorakenteeseen

Kenelle?

Opintojakso on suunnattu erityisesti taiteen, kulttuurin ja luoville aloille, mutta ei ole tiukasti toimialasidonnainen.

Ennakkovaatimukset

Edeltäviksi opinnoiksi suositellaan Humakin Taloussuunnittelu ja -hallinto- sekä Kulttuurin rahoitus -opintojaksoa, jotka antavat vahvan pohjan tekemiselle. Tämä ei ole kuitenkaan ehdoton edellytys jakson suorittamiselle.

Lisätiedot

Osallistujalla tulee olla mahdollisuus osallistua etäpalavereihin ryhmäläisten kanssa.

Opiskelija:

 • tuntee toiminnan suunnittelun ja rahoituksen periaatteet
 • soveltaa rahoitusosaamistaan erilaisia rahoitusmuotoja käyttämällä
 • toteuttaa rahoituksen valitsemassaan projektissa, tuotannossa tai organisaatiossa
 • osaa arvioida investointien ja käyttöpääoman tarpeen.

“Pidin siitä, että koko opintojakso käytiin saman esimerkkiprojektin kautta.”

“Mielestäni oli todella hyödyllistä suunnitella rahoitushakemuksia ja tutkia mistä hakea rahoitusta!”