Toimijuuden edistäminen 5 op, kevät 2021 (2/20-21)

Opintojakson tehtävät ovat keskustelevia ja tarjoavat hyviä mahdollisuuksia toimijuuden ja hyvinvoinnin reflektointiin. 

75,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.03.2021-30.4.2021
Aikataulut Opintojakso sisältää sekä videomuotoista että kirjallista aineistoa, keskusteluja, pienempiä pohdintatehtäviä ja kokoavan tehtävän josta arvosana muodostuu.
Opintojakso suoritetaan itsenäisesti ja keskustelufoorumilla lehtori vastaa ja osallistuu tarpeen mukaan keskusteluihin.
Webinaaritapaamiset järjestetään opintojakson Collaborate webinaarialustalla, voit tulla klo 14 testaamaan ääni ja kuvayhteydet. Webinaareista tulee tallenteet, joita voi katsoa jälkikäteen ja joiden kautta voi palauttaa mieliin keskeisiä käsitteitä. Ensimmäisellä kerralla käymme läpi toimijuuden edistämiseen liittyviä peruskäsitteitä, suoritusohjeita ja toimijuuden edistämiseen liittyvää yhteiskunnallista viitekehystä. Toisella webinaarikerralla syvennämme historian ja tutkimusten valossa tietämystä aiheesta. Webinaaritapaamiset ovat vuorovaikutteisia osallistujien kanssa ja niihin osallistuminen on suositeltavaa mutta ei välttämätöntä.Opintojakson webinaarien aikataulut

  • 11.3.2021 klo 14:15-15:45
  • 8.4.2021 klo 14:15-15:45
Viimeinen ilmoittautumispäivä 21.02.2021 23:59:00
Vastuuhenkilö Tanja Hakoluoto (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 299)

Sisältö

Opintojaksolla painottuu psykologinen ja sosiaalipsykologinen lähestymistapa ihmisen toiminnan, toimijuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Yhteiskunnalliset ja kulttuuriset tekijät huomioidaan tarkastelussa. Ydinkäsitteitä ovat: subjektius, osallisuus, toimijuus, ehkäisevä työ ja (mielen)hyvinvointi. Opintojakson aikana perehdytään ehkäisevään työmuotoon tai TKI-hankkeeseen, jonka tavoitteena on yksilön osallistumisen edistäminen, sosiaalinen vahvistaminen, yksilön osallisuuden, toimintakyvyn tai (mielen)hyvinvoinnin tai työllistymisen edistäminen.

Katso, miten opintojakso sijoittuu yhteisöpedagogitutkintooon täältä.

Tavoitteet

Opiskelija

  • tietää erilaisia tapoja tutkia ja selittää yksilön toimintaa
  • osaa käyttää toimijuuden ja osallisuuden edistämiseen liittyviä keskeisiä käsitteitä
  • perehtyy osallisuuden edistämisen yhteiskunnalliseen merkitykseen
  • tuntee ehkäisevän työotteen merkityksen, lähtökohdat ja sovellusmahdollisuudet yhteisöpedagogin erilaisissa työskentely-ympäristöissä
  • osoittaa perehtyneensä johonkin yksilön hyvinvointia, osallisuutta ja toimijuutta tukevaan työmuotoon järjestö- ja nuorisotyössä

Opiskelijapalautetta

“Jo olemassa olevan tiedon syventäminen. Tutustuminen sosiaalipsykologiaan.”

“Opettajan palautteet opintojakson aikana yhteisesti koko ryhmällemme. Sosiaalipsykologian koin erittäin mielenkiintoiseksi ja tärkeäksi osaksi opintojaksoa.”

“Käsiteltävä aihe sekä lopun reportaasi käsitteinä vaati jo aikaa ottaa ne haltuun. Itselleni tämä oli ihan sitä mitä pitikin. Kiitos! – -“