TKI-osaaminen 5 op, kesä

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.06.2022 – 31.07.2022
Aikataulut Opintojaksolla on kaksi webinaaria.

Opintojakson kaksi ensimmäistä tehtävää ovat itsenäisiä tehtäviä. Kurssin suurin tehtävä on hankesuunnitelman rakentaminen oikealle työelämätilaajalle. Työelämätilaaja on itse valitsemasi ja kontaktoimasi järjestö tai muu toimija, jolla on tarvetta hankesuunnitelmalle ja mahdollisuus hakea rahoitusta. Tähän tehtävään ei pääse käsiksi ennen ensimmäisten tehtävien suorittamista ja sille tulisi varata suurin aika. Ensimmäiset tehtävät kannattaa suorittaa heti opintojakson avauduttua, jotta ehdit saada kokonaisuuden suoritettua toteutusajan puitteissa.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 22.05.2022 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Jenny Honka (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 243)

 

TKI-osaaminen opintojaksolla sukellat hankemaailman syövereihin. Kurssilla tutustut TKI-toimintaan ja opit mikä on projekti tai hanke. Selvität, miten projekteja suunnitellaan ja miten niihin haetaan rahoitusta. Perusteiden opiskelun jälkeen saat sukeltaa syvään päähän: hankit työelämätilaajan ja rakennat tälle projektisuunnitelman sekä ehdotukset projektin rahoituskanaviksi. Kurssilla pääset kehittämään projektiosaamistasi ja ennen kaikkea perehdyt järjestöjen projektisuunnittelun perusteisiin käytännössä. Luot samalla mahtavia työelämäverkostoja, joissa voit löytää uusia mahdollisuuksia urallasi!

Opiskelija perehtyy TKI-työhön oppimalla TKI-ympäristössä. Opiskelija tutustuu hanketyössä hankkeen koko elinkaareen tarkoituksen mukaisten rahoituslähteiden käyttämisestä aina oman osaamisen soveltamiseen hankkeen kehittämisessä.

Opiskelija

  • osaa kuvailla kehittämisprojektin vaiheet ja toimivan projektiorganisaation muodostamiseen liittyvät tekijät
  • osaa soveltaa osaamistaan käytännön kehittämisprojektissa
  • kykenee edistämään ryhmän luovuutta ja tuloksellisuutta menestyksellisten palvelujen synnyttämiseksi
  • osaa työelämälähtöisesti ja dialogisesti ideoida monipuolisesti uusia ratkaisuja
  • osaa käyttää tarkoituksenmukaisia rahoituslähteitä ja osaa kehittää varainhankintaa.

“Ihanat ja monipuoliset tehtävät sekä kirjallisuuteen tutustuminen”

”Hyvät materiaalit ja johdonmukaiset tehtävät.”

”Tykkäsin opintojaksosta ja sitä oli mielekästä tehdä. Toteutin projektisuunnitelman parin kanssa–”