Testituote

Opintojaksossa perehdytään keskeiseen työlainsäädäntöön, työehtosopimusjärjestelmään ja muihin yleisiin työelämää ohjaaviin säädöksiin. Tarkastelussa on työsuhteen eri vaiheet ja niihin kuhunkin vaikuttava säädös- ja sopimuspohja.
Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee työsopimuksen, kollektiivisten virka-/työehtosopimusten sekä paikallisen sopimuksen luonteen ja merkityksen; tuntee työehtosopimusjärjestelmän perusteet ja yleiset käytännöt, hallitsee työlainsäädännön perusteet ja soveltamisen, osaa keskeiset työsuhdeasiat ja osaa työsuhteen päättämisen kokonaisuuden. Opintojakso auttaa henkilöstön edustajia ja uusia henkilöstöhallinnon toimijoita onnistumaan tehtävässään.

Verkkototeutus koostuu materiaaleihin perehtymisestä ja tehtävien tekemisestä.
Verkkokurssilla on yhteensä 8 osiota ja niissä kaikissa erilaisia tehtäviä.

Tehtävät voivat koostua
1. Lukemistehtävästä
2. Pohdintatehtävästä
3. Keskustelun avauksesta ja keskusteluun osallistumisesta
4. Kokoavana tehtävänä opiskelija tekee laajemman oppimistehtävän joko itsenäisesti tai ryhmässä
5. Opiskelijan tulee myös arvioida omaa osaamistaan
Koulutuksessa etenet järjestyksessä kokonaisuudesta toiseen, näin osaamisesi kehittyy pala palalta. Voit palata edellisten osioiden tehtäviin ja materiaaleihin, mutta kurssin suorittamiseksi sinun täytyy tehdä kaikki tehtävät ja tutustua materiaaleihin.

Tutustu oppimistehtävään ja mieti, minkä tehtävän haluaisit tehdä.
Sinulla on mahdollisuus suorittaa oppimistehtävä yksin tai ryhmässä. Mikäli haluat suorittaa oppimistehtävän ryhmässä ilmoita siitä oppimistehtävän kohdalla ja ilmoita samalla minkä oppimistehtävän haluat tehdä.

Kenelle?

Opintojakso sopii erityisesti hiljattain aloittaneilla henkilöstöhallinnon työntekijöille ja henkilöstön edustajille.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.10.2021 – 12.12.2021
Aikataulut Kurssialusta avautuu 1.10.2021. Opintojakso on mahdollista suorittaa itsenäisesti verkossa toteutusaikana. Opintojaksoon sisältyy yksi verkkotapaaminen, tässä tapaamisessa syvennetään opiskelijoiden tietämystä heidän valitsemissaan asioissa. Tehtävät tulee suorittaa 10.12.2021 mennessä.

Opintojakson verkkotapaaminen:

  • 23.11.2021
Viimeinen ilmoittautumispäivä 20.09.2021 klo 23:59
Vastuuhenkilö Nina Simola-Alha (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 296)

 

Opiskelija

  •  tuntee työsopimuksen, kollektiivisten virka-/työehtosopimusten sekä paikallisen sopimuksen luonteen ja merkityksen
  • tuntee työehtosopimusjärjestelmän perusteet ja yleiset käytännöt
  • hallitsee työlainsäädännön perusteet ja soveltamisen
  • osaa keskeiset työsuhdeasiat
  • osaa työsuhteen päättämisen kokonaisuuden.