Testituote 2

Opintojaksossa perehdytään keskeiseen työlainsäädäntöön, työehtosopimusjärjestelmään ja muihin yleisiin työelämää ohjaaviin säädöksiin. Tarkastelussa on työsuhteen eri vaiheet ja niihin kuhunkin vaikuttava säädös- ja sopimuspohja.

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee työsopimuksen, kollektiivisten virka-/työehtosopimusten sekä paikallisen sopimuksen luonteen ja merkityksen; tuntee työehtosopimusjärjestelmän perusteet ja yleiset käytännöt, hallitsee työlainsäädännön perusteet ja soveltamisen, osaa keskeiset työsuhdeasiat ja osaa työsuhteen päättämisen kokonaisuuden. Opintojakso auttaa henkilöstön edustajia ja uusia henkilöstöhallinnon toimijoita onnistumaan tehtävässään.

Kenelle?

Opintojakso sopii erityisesti henkilöstöhallinnon työntekijöille ja henkilöstön edustajille.

Why Study at Humak Open University of Applied Sciences?

Humak University of Applied Sciences operates in the whole of Finland and is the country’s biggest educator in the following fields: youth work, organizational work, work community development, adventure and outdoor education, cultural management, and interpreting and linguistic accessibility.

Humak has about 2000 degree students and about 160 experts in various positions. Finland’s unique open university of applied sciences system and Humak’s extensive online training make high-quality academic studies available to everyone with affordable costs regardless of students’ background. Thousands of students take advantage of our wide selection of online courses every year.

Koulutus Avoin AMK
Opintojen taso AMK-taso. Opinnot ovat hyväksi luettavissa Yhteisöpedagogi AMK, Työyhteisön kehittäjä -tutkintoon.
Toteutustapa Verkko-opinnot
Laajuus 5 op = 135 h työtä
Toteutusaika 01.10.2021 – 12.12.2021
Aikataulut ja työskentelytavat Kurssialusta avautuu 1.10.2021. Opintojakso on mahdollista suorittaa itsenäisesti verkossa toteutusaikana. Verkkototeutus koostuu materiaaleihin perehtymisestä ja tehtävien tekemisestä. Opintojaksoon sisältyy yksi verkkotapaaminen, tässä tapaamisessa syvennetään opiskelijoiden tietämystä heidän valitsemissaan asioissa. Tehtävät tulee suorittaa 10.12.2021 mennessä.

Opintojakson verkkotapaaminen:

  • 23.11.2021
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-20.09.2022 klo 23:59
Lisätiedot Yleinen neuvonta: avoinamk@humak.fi

Opintojen tiedustelut: Nina Simola-Alha (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 296)

 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee työsopimuksen, kollektiivisten virka-/työehtosopimusten sekä paikallisen sopimuksen luonteen ja merkityksen
  • tuntee työehtosopimusjärjestelmän perusteet ja yleiset käytännöt
  • hallitsee työlainsäädännön perusteet ja soveltamisen
  • osaa keskeiset työsuhdeasiat
  • osaa työsuhteen päättämisen kokonaisuuden.