Taloussuunnittelu ja -hallinto 5 op (M), (2/19-20)

“Opi taloudellisesti kannattavan toiminnan  suunnittelu taulukkolaskentaa hyödyntäen monialaisessa opiskeluympäristössä.”

75,00 

61 varastossa

Kuuluu Kult­tuu­ri­tuot­ta­jan ta­lous­salk­ku – Luo­vien alo­jen ta­lou­den ja ra­hoi­tuk­sen pe­rus­teet 15 op -osaa­mis­ko­ko­nai­suuteen.

Kulttuurin rahoitus 5 op (M), (1/19-20)

"Opi hankkimaan rahoitusta kulttuuriprojekteihin ja luovien alojen hankkeisiin."

Kurssi ei saatavilla

Kulttuurin rahoitus 5 op (M), (3/19-20)

"Opi hankkimaan rahoitusta kulttuuriprojekteihin ja luovien alojen hankkeisiin."

39 varastossa

Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu 5 op (M), (2/19-20)

"Opi rakentamaan​ yhteisösi tai hankkeesi​ toiminnalle perusteet, rahoitus ja ​tulevaisuuden visio."

34 varastossa

Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu 5 op (M), (3/19-20)

"Opi rakentamaan​ yhteisösi tai hankkeesi​ toiminnalle perusteet, rahoitus ja ​tulevaisuuden visio."

48 varastossa

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Virtuaaliosuus 5 op
Toteutusaika 13.02.2020–07.05.2020
Webinaarit 13.02.2020 klo 12.30–14.00
12.03.2020 klo 12.30–14.00
16.04.2020 klo 12.30–14.00
07.05.2020 klo 12.30–14.00
Viimeinen ilmoittautumispäivä 06.02.2020 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Niila Tamminen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 255)

Sisältö

  • kirjanpito, taloussuunnittelu ja budjetointi
  • maksuliikenne ja muut taloushallinnon prosessit
  • verotus

Tavoitteet

Opiskelija:

  • hallitsee taloussuunnittelun, budjetoinnin ja talouden seurannan
  • tuntee kirjapidon perusperiaatteita ja verotuskäytäntöjä sekä osaa lukea tilinpäätöstä
  • osaa henkilöstösuunnittelun ja palkkauksen perusteet
  • osaa analysoida talouden tunnuslukuja

Kulttuurituotannon koulutuksen väyläopiskelijat

Opin­to­jak­so kuu­luu kult­tuu­ri­tuo­ttajan AMK-tut­kin­nos­sa 2. vuo­si­kurs­sin opin­toi­hin. Katso tästä tarkemmin, miten opintojakso sijoittuu tutkintorakenteessa.

Ta­lou­so­pin­to­jak­so­jen suo­si­tel­ta­va suo­ri­tus­jär­jes­tys on:

  1. Taloussuunnittelu- ja hallinto 5 op
  2. Kulttuurin rahoitus 5 op
  3. Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu 5 op

Opiskelijapalautetta

“Minulle opintojakso oli todella hyödyllinen. Sekä itse tehtävien, että excelin käytön suhteen. Koen saaneeni kurssista paljon.

“Nautin annettujen tehtävien tekemisestä erittäin paljon! En kyennyt paneutumaan ja osallistumaan kurssiin ihan toivomallani volyymilla, mutta sain opetusmateriaalista ja tehtävien tekemisestä silti todella paljon irti.”

“Koin kurssin todella mielenkiintoiseksi alusta alkaen. Koen että hyödyn tästä myös nykyisessä työssäni, jossa joudun tekemisiin talousarvion ja hankerahoitusten kanssa.”

“Huhhuhu mikä kurssi! Siis tosi kivaa mutta on saanut kyllä aivoja käyttää eli todella paljon olen oppinut ja samalla olen ollut todella kiitollinen, että mä olen töissä isossa organisaatiossa jossa on oma talousosastonsa. Tehtävät olivat haastavia mutta kurssilla vallitsi ihanan salliva ilmapiiri, että nyt ollaan oppimassa ja apua voi pyytää.”

“En ole tehnyt aikaisemmin käytännössä ollenkaan tämän opintojakson kaltaisia tehtäviä, joten koen tämän opintojakson edistäneen hyvin paljon oppimistani. Koen saaneeni erittäin hyvän perus tiedon ja taidon talouteen ja hallintoon liittyen.”

“Tämä opintojakso avasi minulle paljon. Olin katsonut ja allekirjoittanut useita tilipäätöksiä ymmärtämättä oikeasti mitä niissä luki. Nyt ymmärrän. Vaikka vielä en täysin hallitsekkaan talousasioita, olen mielestäni päässyt opintojakson tavoitteiden mukaisesti kärryille asioista ja tiedän mitä ihmetellä ja opiskella lisää, mistä lähteä hakemaan tietoa tai mitä välineitä käyttää. Välineistä juuri Excel oli minulle vieras ja nyt olen aikalailla hyvin sinut sen kanssa.”