Taloussuunnittelu ja -hallinto 5 op, kevät 2023

Opintojaksolla käydään läpi kannattavuuteen, kirjanpitämiseen ja tilinpäätökseen liittyviä perusjuttuja, sellaisia joita jokaisen pienessä organisaatiossa työskentelevän olisi hyvä osata. Erityisesti sisällöt on hyviä, jos vastaa yhdistyksen tai pienen yrityksen taloudesta. Samalla tulee eritysesti tehokerrattua taulukkolaskentaa ja sen hyödyntämistä talouden seurannassa.

Opintojaksolla on paljon itsenäistä työskentelyä. Tärkeimmät asiat käydään läpi webinaareissa/videolla. Opintojaksoon liittyy kiinteästi aktiivinen keskustelu Teamsissa, jossa saa nopeasti vastauksia vastaantuleviin ongelmiin. Kaikki tehtävät voi tehdä itsenäisesti tai pienessä ryhmässä, joko annetuin kurssitehtävin tai omaan liiketoimintaan soveltaen.

Kenelle?

Yhteisöpedagogit, Kulttuurituottajat ja oikeastaan kaikki, ketkä työskentelevät talouden parissa pienessä/keskisuuressa yhteisössä.

Lisätiedot

Käytämme opintojaksolla Humakin MS Teamsia ja Microsoft Exceliä.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 16.01.2023 – 30.05.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Verkko-opetus, itsenäinen opiskelu, ryhmätyö. Aktiivinen osallistuminen on pakollista opintojakson suorittamiseksi. Kaikki kurssin aineisto on saatavilla tallenteina ja / tai kirjoitettuna. Opintojaksolla on käytössä yhteisöllistä oppimista ja jakamista tukeva Teams-alusta keskusteluita ja yhteydenpitoa varten.

Opintojakson Q&A -vastaanottotunnit (vapaaehtoisia)

  • 17.01.2023 09.00 – 11.30
  • 07.02.2023 12.30 – 15.00
  • 14.03.2023 12.30 – 15.00
  • 13.04.2023 09.00 – 11.30
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-6.1.2023 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Niila Tamminen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 255)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija:

  • hallitsee taloussuunnittelun, budjetoinnin ja talouden seurannan
  • tuntee kirjapidon perusperiaatteita ja verotuskäytäntöjä sekä osaa lukea tilinpäätöstä
  • osaa henkilöstösuunnittelun ja palkkauksen perusteet
  • osaa analysoida talouden tunnuslukuja

”Opintojakso on ollut sopivan haastava ja monipuolinen. Myös kurssikuvaus ja sisältö ovat kohdanneet. Tämän vuoksi myös odotukset kurssin sisällöstä ovat täyttyneet. Kannustava opettaja on ollut suuri etu opiskelussa.”

”Minulle opintojakso oli todella hyödyllinen. Sekä itse tehtävien, että excelin käytön suhteen. Koen saaneeni kurssista paljon.

”Nautin annettujen tehtävien tekemisestä erittäin paljon! En kyennyt paneutumaan ja osallistumaan kurssiin ihan toivomallani volyymilla, mutta sain opetusmateriaalista ja tehtävien tekemisestä silti todella paljon irti.”

”Koin kurssin todella mielenkiintoiseksi alusta alkaen. Koen että hyödyn tästä myös nykyisessä työssäni, jossa joudun tekemisiin talousarvion ja hankerahoitusten kanssa.”

”Huhhuhu mikä kurssi! Siis tosi kivaa mutta on saanut kyllä aivoja käyttää eli todella paljon olen oppinut ja samalla olen ollut todella kiitollinen, että mä olen töissä isossa organisaatiossa jossa on oma talousosastonsa. Tehtävät olivat haastavia mutta kurssilla vallitsi ihanan salliva ilmapiiri, että nyt ollaan oppimassa ja apua voi pyytää.”

”En ole tehnyt aikaisemmin käytännössä ollenkaan tämän opintojakson kaltaisia tehtäviä, joten koen tämän opintojakson edistäneen hyvin paljon oppimistani. Koen saaneeni erittäin hyvän perus tiedon ja taidon talouteen ja hallintoon liittyen.”

”Tämä opintojakso avasi minulle paljon. Olin katsonut ja allekirjoittanut useita tilipäätöksiä ymmärtämättä oikeasti mitä niissä luki. Nyt ymmärrän. Vaikka vielä en täysin hallitsekkaan talousasioita, olen mielestäni päässyt opintojakson tavoitteiden mukaisesti kärryille asioista ja tiedän mitä ihmetellä ja opiskella lisää, mistä lähteä hakemaan tietoa tai mitä välineitä käyttää. Välineistä juuri Excel oli minulle vieras ja nyt olen aikalailla hyvin sinut sen kanssa.”