Taloussuunnittelu ja -hallinto 5 op, kevät 2021 (2/20-21)

“Opi taloudellisesti kannattavan toiminnan  suunnittelu taulukkolaskentaa hyödyntäen monialaisessa opiskeluympäristössä.”

 

75,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 11.02.2021–07.05.2021
Aikataulut Opintojakson webinaarit:

 • 11.02.2021 klo 14.15 – 15.45 (Kannattavuus)
 • 11.03.2021 klo 12.30 – 14.00 (Kirjanpito)
 • 12.03.2021 klo 12.30 – 14.00 (Talous ja laskutus)
 • 08.04.2021 klo 14.15 – 15.45 (Tilinpäätös ja verotus)
 • 06.05.2021 klo 14.15 – 15.45 (Talousanalyysi)
 • 07.05.2021 klo 14.15 – 15.45 (Kertaus ja palaute)
Viimeinen ilmoittautumispäivä 07.02.2021 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Niila Tamminen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 255)

Sisältö

 • kirjanpito, taloussuunnittelu ja budjetointi
 • maksuliikenne ja muut taloushallinnon prosessit
 • verotus

Tavoitteet

Opiskelija:

 • hallitsee taloussuunnittelun, budjetoinnin ja talouden seurannan
 • tuntee kirjapidon perusperiaatteita ja verotuskäytäntöjä sekä osaa lukea tilinpäätöstä
 • osaa henkilöstösuunnittelun ja palkkauksen perusteet
 • osaa analysoida talouden tunnuslukuja

Kulttuurituotannon koulutuksen väyläopiskelijat

Opin­to­jak­so kuu­luu kult­tuu­ri­tuo­ttajan AMK-tut­kin­nos­sa 2. vuo­si­kurs­sin opin­toi­hin. Katso tästä tarkemmin, miten opintojakso sijoittuu tutkintorakenteessa.

Ta­lou­so­pin­to­jak­so­jen suo­si­tel­ta­va suo­ri­tus­jär­jes­tys on:

 1. Taloussuunnittelu- ja hallinto 5 op
 2. Kulttuurin rahoitus 5 op
 3. Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu 5 op

Opiskelijapalautetta

“Opintojakso on ollut sopivan haastava ja monipuolinen. Myös kurssikuvaus ja sisältö ovat kohdanneet. Tämän vuoksi myös odotukset kurssin sisällöstä ovat täyttyneet. Kannustava opettaja on ollut suuri etu opiskelussa.”

“Minulle opintojakso oli todella hyödyllinen. Sekä itse tehtävien, että excelin käytön suhteen. Koen saaneeni kurssista paljon.

“Nautin annettujen tehtävien tekemisestä erittäin paljon! En kyennyt paneutumaan ja osallistumaan kurssiin ihan toivomallani volyymilla, mutta sain opetusmateriaalista ja tehtävien tekemisestä silti todella paljon irti.”

“Koin kurssin todella mielenkiintoiseksi alusta alkaen. Koen että hyödyn tästä myös nykyisessä työssäni, jossa joudun tekemisiin talousarvion ja hankerahoitusten kanssa.”

“Huhhuhu mikä kurssi! Siis tosi kivaa mutta on saanut kyllä aivoja käyttää eli todella paljon olen oppinut ja samalla olen ollut todella kiitollinen, että mä olen töissä isossa organisaatiossa jossa on oma talousosastonsa. Tehtävät olivat haastavia mutta kurssilla vallitsi ihanan salliva ilmapiiri, että nyt ollaan oppimassa ja apua voi pyytää.”

“En ole tehnyt aikaisemmin käytännössä ollenkaan tämän opintojakson kaltaisia tehtäviä, joten koen tämän opintojakson edistäneen hyvin paljon oppimistani. Koen saaneeni erittäin hyvän perus tiedon ja taidon talouteen ja hallintoon liittyen.”

“Tämä opintojakso avasi minulle paljon. Olin katsonut ja allekirjoittanut useita tilipäätöksiä ymmärtämättä oikeasti mitä niissä luki. Nyt ymmärrän. Vaikka vielä en täysin hallitsekkaan talousasioita, olen mielestäni päässyt opintojakson tavoitteiden mukaisesti kärryille asioista ja tiedän mitä ihmetellä ja opiskella lisää, mistä lähteä hakemaan tietoa tai mitä välineitä käyttää. Välineistä juuri Excel oli minulle vieras ja nyt olen aikalailla hyvin sinut sen kanssa.”