Tulkkaus: Suomalainen viittomakieli 30 op -osaamiskokonaisuus (tulkeille)

150,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Harjoittelu
Toteutusaika 02.09.2019-31.07.2020
Opetus 10.09.2019 klo 10.15-11.45 TKI-keskus Ilkka (C2.39), muut opetusajat ilmoitetaan myöhemmin
Viimeinen ilmoittautumispäivä 03.09.2019
Vastuuhenkilö Hanna Putkonen-Kankaanpää (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 050 4119 594)

Tulkkaus: Suomalainen viittomakieli 30 op -osaamiskokonaisuudessa suoritetaan Suuntautuminen 2: Tulkkauksen harjoittelu autenttisissa toimintaympäristöissä 10 op -opintojakso. Osallistujalta edellytetään Tulkki (AMK)-tutkinto. Opintojakso muodostaa yhdessä aikaisemmin suoritettuun Tulkki (AMK) -tutkintoon sisältyvien opintojen kanssa (20 op) 30 opintopisteen laajuisen osaamiskokonaisuuden.

Tavoitteet

Opiskelija:

 • osaa jäsentää erilaisia tulkkaustoimeksiantoja kokonaisuutena
 • osaa valmistautua erilaisiin tulkkaustoimeksiantoihin tarkoituksenmukaisella tavalla ja tehokkaasti
 • osaa käyttää erilaisissa tulkkaustoimeksiannoissa sopivaa kieltä ja tulkkausmenetelmää
 • osaa toimia erilaisten tulkkaustoimeksiantojen näkökulmasta tarkoituksenmukaisella
  tavalla ja ottaa huomioon toimintaympäristöt, toimintakulttuurit ja tilanteiden luonteen sekä asiakkaiden yksilölliset tarpeet
 • kykenee tunnistamaan, ennakoimaan, reagoimaan ja ratkomaan tulkkaustoimeksiantojen aikana vastaantulevia ongelmia ammattieettisesti kestävällä tavalla
 • osaa toimia vastuullisesti osana työyhteisöä
 • osaa asettaa itselleen kehittymistavoitteita ja arvioida omaa osaamistaan ja toimintaansa realistisesti ja rakentavasti.

Sisältö:

 • Harjoitteluun orientoituminen (syyskuu 2019)
 • Harjoittelu
  • Tulkin suunnittelu-, käytännön- ja arviointitaidot sekä sosiaaliset taidot
  • Autenttiset tulkkaustoimeksiannot harjoittelussa
  • Harjoittelun analysointi, oman toiminnan arviointi ja reflektointi harjoitteluraportissa
  • Suuntautumisopintojen päättöseminaari
  • Viittomakielen tulkin työtä koskettavat ja siihen liittyvät työelämän pelisäännöt
  • Viittomakielen tulkin monet työyhteisöt
  • Hiljainen tieto viittomakielen tulkin työssä
  • Ammattieettisesti vaativat tilanteet viittomakielen tulkin työssä
  • Ammattitaito viittomakielen tulkin työssä
 • Verstasviikko (keväällä 2020)

Esitietovaatimukset

Opintoihin osallistujalla tulee olla suoritettuna Tulkki (AMK) -tutkinto.