Kirjoitustulkkaus 30 op -osaamiskokonaisuus, (tulkeille)

“Täydennä osaamistasi kirjoitustulkin pätevyydellä!”

150,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Monimuoto
Toteutusaika 02.09.-31.12.2019
Opetus 03.09.2019 klo 09.00-15.45 Lähiopetus TKI-keskus Ilkassa (C2.40)
04.09.2019 klo 09.00-15.45 Lähiopetus TKI-keskus Ilkassa (C.240)
09.10.2019 klo 09.00-11.45 Webinaari
03.12.2019 klo 09.00-15.45 Lähiopetus TKI-keskus Ilkassa (C.240)
04.12.2019 klo 09.00-15.45 Lähiopetus TKI-keskus Ilkassa (C.240)
05.12.2019 klo 09.00-15.45 Lähiopetus TKI-keskus Ilkassa (C.240)
Viimeinen ilmoittautumispäivä 27.08.2019
Vastuuhenkilö Hanna Putkonen-Kankaanpää (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 050 4119 594)

Kirjoitustulkkaus 30 op -osaamiskokonaisuudessa suoritetaan Suuntautuminen 2: Kirjoitustulkkaus 10 op -opintojakso. Osallistujalta edellytetään Tulkki (AMK)-tutkinto. Opintojakso muodostaa yhdessä aikaisemmin suoritettuun Tulkki (AMK) -tutkintoon sisältyvien opintojen kanssa (20 op) 30 op -osaamiskokonaisuuden.

Sisältö

 • Kielen sisäinen tulkkaus sekä puhutun ja kirjoitetun kielen rakenne (2 op)
 • Puhutun kielen toimittaminen kirjoitetulle kielelle (2 op)
 • Tekniset laitteet, etä- ja lähitulkkaus (1 op)
 • Ammattitulkin seuraaminen ja ohjattu harjoittelu (2 op)
 • Tulkkaus- ja nopeusharjoitukset (2 op)
 • Kirjoitustulkkauksen rekisterikoe (1 op)

Tavoitteet

Opiskelija:

 • Tuntee äänenkäytön perustekijät, kielen alueellisen rekisterikohtaisen ja ajallisen variaatioin sekä osaa käyttää tilanteeseen sopivaa rekisteriä omassa puheessaan ja kirjoituksessaan
 • Ymmärtää puhutun ja kirjoitetun viestinnän pragmaattisuuden ja kontekstualisuuden.
 • Tietää mitä on kielen koheesio ja ymmärtää prosodiikan merkityksen puheviestinnässä.
 • Osaa kuvailla ei-kielellisiä, visuaalisia ja auditiivisia ilmiöitä eri asiakasryhmille.
 • Tietää, mitä on sanasanaisuus ja referointi sekä tiivistävä tulkkaus.
 • Ymmärtää eri asiakasryhmien ja tilanteiden vaikutuksen editointiin ja tekstin prosessointiin lukijan kannalta.
 • Osaa kirjoitustulkkauksesta ja selkokirjoitusta
 • Tietää erilaisia kirjoitustulkkauksessa käytettäviä laitteita ja apuvälineitä ja niiden asentamisesta (mm. pistenäyttölaite), laitteiden asetuksista, kokoonpanoista ja laitteiden yhdistämisestä.
 • Tietää kirjoitustulkkien käyttämän lyhenneluettelon sekä ammatilliset erikoismerkit ja tekniset kirjoitustavat
 • Ymmärtää, mistä tekijöistä tulkin ammattikuva muodostuu
 • Hallitsee tulkkauspalveluprosessin kokonaisuudessaan tulkkauspäätöksestä tulkkaustilanteeseen ja sen arviointiin
 • Kykenee toimimaan organisaation työyhteisössä ja alueen tulkkiyhteisössä kollegoitaan kunnioittaen ja yhteisöä kehittäen
 • Ymmärtää, millaiset säädökset ja sopimukset vaikuttavat tulkin työhön
 • Osaa tulkata erilaisissa asioimistulkkaus- ja luentotulkkaustilanteissa simultaanisti
 • Osaa tulkata erilaisissa tilanteissa yksin mahdollisimman suurella kirjoitusnopeudella
 • Osaa tulkata erilaisissa tilanteissa yhdessä toisen tulkin kanssa (paritulkkaus) mahdollisimman suurella kirjoitusnopeudella
 • Osaa kirjoittaa 9000 lyönnin(/puoli tuntia) kirjoitusnopeudella virheettömästi

Esitietovaatimukset

Opintoihin osallistujalla tulee olla suoritettuna Tulkki (AMK) tutkinto. Osaamiskokonaisuus antaa kirjoitustulkin pätevyyden.