Suorituksen johtaminen ja palkitseminen 10 op, syksy 2020 (1/20-21)

 

 

150,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Lähiopetus
Toteutusaika 10.08.2020 – 31.12.2020
Aikataulut Lähiopetus:

 • 22.09.2020 09.00 – 14.00 B1.13
 • 02.11.2020 09.00 – 16.00
 • 09.12.2020 09.00 – 16.00 Ilkka Auditorio
Viimeinen ilmoittautumispäivä 21.8.2020 klo 23:59
Vastuuhenkilö Nina Simola-Alha (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 296)

Sisältö

Opintojaksossa keskitytään työelämän ja työyhteisön prosessien kehittämiseen henkilöstöjohtamisen näkökulmasta. Työsuoritusten arviointi ja työntekijöiden palkitseminen ovat keskeinen osa kokonaisuutta. Opintojakso suoritetaan työelämälähtöisesti valmentajan tukemana käytännön kehittämistehtävänä tai harjoitteluna.

HUOM! Opintojaksoa ei voi ostaa yksittäin, vaan ainoastaan osana Työyhteisön kehittäjän väyläopintoja. Yksittäisiä ostoja ei hyväksytä ja ostetut kurssit peruutetaan.

Tavoitteet

Opiskelija

 • osaa perustella suorituksen johtamisen strategian merkityksen
 • osaa mallintaa ja implementoida tavoite-, tulos- ja kehityskeskusteluprosessin
 • osaa kehittää työsuorituksen arvioitimalleja ja urasuunnitelmia
 • osaa laatia osaamiskartoituksen ja tuntee työn vaativuuden arvioinnin perusteet
 • osaa tehdä operatiivisen tason henkilöstötutkimuksia
 • hallitsee palkitsemisen kokonaisuuden ja perusteet
 • osaa perustella palkitsemisen merkityksen motivoinnissa ja sitouttamisessa sekä yrityksen tuloksellisuudessa
 • osaa rakentaa eettisesti kestävän palkitsemisen kokonaisuuden.