Suomen kieli ja viestintä 5 op, kevät 2023

Suo­men kie­li ja vies­tin­tä -opin­to­jak­so an­taa si­nul­le val­miu­det am­mat­ti­kor­kea­kou­lus­sa tar­vit­ta­viin vies­tin­tä­tie­toi­hin ja -tai­toi­hin. Pe­reh­dyt kir­jal­li­seen ja suul­li­seen vies­tin­tään se­kä tie­don­han­kin­nan työ­ka­lui­hin. Saat työkaluja oman tekstin kirjoittamiseen ja tarkistamiseen sekä vahvistat puheviestinnän osaamistasi. Tällä opintojaksolla perehdytään suomenkieliseen kirjalliseen ja suulliseen viestintäosaamiseen suomen kielellä. Opiskeltavia aihealueita ovat oikeinkirjoitus, asiatyylisen ja tieteellisen tekstin kirjoittaminen, tiedonhankinta ja informaatiolukutaito, työelämän tekstilajit sekä puhe- ja ryhmäviestintä.

Kenelle?

Opintojakso sopii kaikille ammattikorkeakouluopintoja harkitseville. Opintojakso sopii etenkin heille, jotka suunnittelevat opiskelua Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Opintojakso on pakollinen kaikille Humakin polkuopintoja suorittaville.

Ennakkovaatimukset

Opintojakso ei ole suomi toisena kielenä -kurssi. Jos opiskelijan koulusivistyskieli on jokin muu kuin suomen kieli, opiskelijalla tulee olla suomen kielessä Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso vähintään B2.

Lisätiedot

Opintojaksolla käytetään Humanistisen ammattikorkeakoulun lähdeviiteopasta sekä tiedonhaun opasta materiaaleina.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 16.01.2023 – 30.05.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakso suoritetaan verkossa itsenäisesti. Opintojaksolla on erilaisia kirjoittamiseen, tiedonhankintaan sekä puhe- ja ryhmäviestintään liittyviä tehtäviä. Opintojakso sisältää erityyppisiä kirjoitustehtäviä, verkkokeskusteluita, harjoittelutehtäviä ja verkkotestejä mm. lähdeviittauksista sekä kielen- ja tekstinhuollosta. Opintojakson aikana opiskelija kirjoittaa ohjeistuksen mukaisen esseen lähdeviitteineen sekä tekee videopuheen. Opintojaksolla käytetään aineistoina mm. videoita, podcasteja ja monipuolisia tekstejä.

Opintojaksolla on neljä ohjaustapaamista verkossa:

  • 19.01.2023 12.30 – 15.00
  • 10.02.2023 09.00 – 11.30
  • 17.03.2023 09.00 – 11.30
  • 14.04.2023 12.30 – 15.00
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-6.1.2023 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Zita Kóbor-Laitinen (etunimi.sukunimi@humak.fi)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija:

  • osaa arvioida omaa viestintäosaamistaan ja ymmärtää erilaisia vuorovaikutusta luovia ja ylläpitäviä keinoja ja viestinnän prosesseja
  • tietää ryhmäviestinnän perusteet ja yhteisöjen vuorovaikutustilanteiden piirteitä
  • osaa antaa ja vastaanottaa palautetta tavoitteellisesti ja perustellen
  • tietää asiatyylisen viestinnän piirteitä ja työelämän keskeisiä tekstilajeja niihin kuuluvine kielenkäyttösuosituksineen
  • tietää tieteellisen tekstin piirteet
  • tunnistaa tiedontarpeet, osaa hakea ja paikantaa opintojen ja ammatillisen kehittymisen kannalta keskeistä tietoa sekä käyttää ja arvioida tietoa kriittisesti ja eettisesti.

”Kaikki tehtävät missä on ollut analysointia on parasta! Paljon video materiaalista plussaa! Itse saan niistä enemmän irti.”

”Monipuoliset oppimistehtävät. Kurssi antoi perusvalmiudet etsiä tietoa esim. esseen kirjoittamiseen”

”Parasta että olen alkanut kirjoittaa… – -”